Federalni zavod za javno zdravstvo izdao je preporuke za rad ugostiteljskih objekata zbog pogoršane situacije u vezi s koronavirusom.

– Redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provođenjem ovih mjera i davati povratne informacije radnicima. Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu su posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji te treba posebno inzistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse.

– Prema stavu WHO-a, ne postoje dokazi da se Covid-19 može prenijeti preko hrane. Virus se ne može razmnožavati u hrani.

– Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i slično, što češće dezinficirati u toku dana.

– Osigurati provjetravanja prostorija zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

– Inzistirati na čestom pranju ruku i dezinfekciji ruku, kako radnika, tako i mušterija. Na ulazima i na više mjesta u zavisnosti od površine prostora postaviti sredstvo za dezinfekciju s uputstvom za korištenje tako da bude dostupno radnicima i mušterijama.

– Preporučuje se organizovati rad u dvije smjene na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.

– Osigurati da se ne stvaraju gužve te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sva vidljiva mjesta.

– Za sada preporučujemo upotrebu samo vanjskih prostora za sjedenje, kao što su bašte, terase, otvoreni paviljoni i slični vanjski prostori koji mogu biti natkriveni.

– Stolovi moraju biti tako raspoređeni da je udaljenost između njih najmanje dva metra od ivice do ivice stola. Mora se osigurati da je udaljenost osoba koje sjede za istim stolom najmanje jedan metar, u skladu s tim ograničiti broj stolica za stolovima u zavisnosti od veličine stola.

– Ukoliko se ne može osigurati udaljnost od dva metra između stolova, udaljenost može biti manja, ali u tom prostoru ne može biti postavljena stolica.

– Ne dozvoliti stajanje za šankovima.

– Preporučuje se da sve osoblje mora nositi zaštitnu masku na radnom mjestu.

– Preporučuje se da mušterije moraju nositi masku prilikom kretanja (ulazak, izlazak, odlazak u toalet, plaćanje, preuzimanje narudžbe), a iz praktičnih razloga maske ne moraju nositi dok sjede za stolovima.

– Preporučuje se zabrana pušenja. Prilikom pušenja dolazi do dodirivanja lica i usta i ostavljanja opušaka koji su kontaminirani pljuvačkom u pepeljarama, što predstavlja potencijalni put prijenosa Covida-19.

– Ne preporučuje se upotreba rukavica nego stavljanje naglaska na pojačanu higijenu ruku.

Eventualno se može preporučiti upotreba rukavica za osoblje koje radi na pripremi hrane u kuhinji u skladu sa standardnim higijenskim mjerama za rad s hranom.

– U zavisnosti od vrste objekta, preporučuju se rezervacije, prodaja za ponijeti i šalterska prodaja.

– Ne preporučuje se bilo kakav vid samousluživanja sa zajedničkih stolova (salate, escajg, začini, ulje, kečap). Escajg treba da se donese zamotan zajedno s jelom, a ako dodaci (so, biber, ulje, senf, kečap, sirćet i sl) stoje na stolovima, njihove posude treba dezinficirati poslije svake mušterije.

– Nakon svake mušterije, treba dezinficirati stolove koje je koristila mušterija.

– Preporučuje se da se naplata vrši za stolom da bi se izbjegle gužve za kasama.

– Zbog kontrole broja gostiju, preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se moći održavati fizička udaljenost od 1-2 metra.

– Radnike koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao nego da se obrate svom ljekaru.

Federalni zavod za javno zdravstvo