Država ponovno uvodi stiker naljepnice za vozila koje će naplaćivati 5 KM – Prijevara vrijedna Nobelove nagrade!

Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) kupila je naljepnice tzv. stikere za registraciju vozila za sljedeće tri godine. Ugovor vrijedan više od pola milijuna maraka prije nekoliko dana dodijeljen je jednoj banjalučkoj tvrtki, čime je problem u vezi s naljepnicama, koje su dokaz o plaćenoj registraciji, riješen na duže razdoblje.

Problem u vezi s naljepnicama pojavio se početkom ove godine, kad je došlo do nestašice jer je postupak nabave propao nakon što je Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine uvažila žalbu jednog od ponuđača u postupku. Toliko je eskalirao da je na nekoliko lokacija više dana registracija vozila bila obustavljena, a nastavljena je nakon što su se počele izdavati posebne potvrde.

Međutim, ono što je zanimljivo je to da su nadležni najavljivali kako se ozbiljno razmatra mogućnost potpunog ukidanja stikera i prelaska na neke druge opcije, pa su vozači ostali poprilično zbunjeni. U skladu s tim u ožujku ove godine formirana je Radna grupa za procjenu mogućnosti ukidanja stikera, koja je od Vijeća ministara BiH dobila rok od dva mjeseca kako bi ispitala sve mogućnosti. Taj rok istekao je još u svibnju, a je li je grupa zasjedala i šta je zaključila – još nije objavljno.

U IDDEEA-i nisu bili raspoloženi za razgovor o radu ove grupe, iako četiri od sedam članova čine upravo njezini uposlenici, pa su nas novinare Nezavisnih novina uputili na adresu Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Iz ove institucije, koja u radnoj grupi ima svoja tri člana, a kojom predsjedava Zoran Andrić, zamjenik ministra, također se nije mogla dobiti informacija o tome je li i što je odlučeno po pitanju budućnosti ovih naljepnica.

Kako je poručeno, sve informacije u vezi s poslovima koji se rade u Ministarstvu ne mogu se dobiti bez dozvole Ismira Juska, ministra, koji je na godišnjem odmoru. Iako su novinari više puta pokušavali stupiti pokušavali stupiti u kontakt i s pomoćnikom ministra i predsjedavajućim ove radne grupe, ali je i on je na godišnjem odmoru. Inače, sama zamisao vezana za stiker naljepnice je bila da policajac u svakom trenutku i bez nazočnosti vozača može da provjeriti da li je automobil registriran. Prilikom registracije automobila vozači stikere plaćaju pet maraka.

Legalna pljačka prevedena u konvertibilne marke

952.595 (automobila registrirano u 2015.) × 5 KM = 4.762.975 KM × 3 godine = 14.288.925 KM će država BiH uzeti vlasnicima automobila za komadić naljepnice. Prijevara vrijedna Nobelove nagrade!

Nezavisne novine