Home Vijesti Ekonomija & Gospodarstvo DONOSIMO POPIS: Velika rasprodaja građevinskih zemljišta u posjedu i vlasništvu Grada Širokog Brijega

DONOSIMO POPIS: Velika rasprodaja građevinskih zemljišta u posjedu i vlasništvu Grada Širokog Brijega

0
DONOSIMO POPIS: Velika rasprodaja građevinskih zemljišta u posjedu i vlasništvu Grada Širokog Brijega

Na temelju članka 363. st. 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH” br: 66/13 i 100/13), članka 2. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovina, županija, općina i gradova („Sl. novine FBiH,” br: 17/14), te odluka Gradskog vijeća Grada Širokog Brijega, br. 01-02-392/16-5 od 21.12.2016.g., i odluke br. 01-02-267/17-4 od 26.09.2017.g Gradonačelnik Grada Širokog Brijega raspisuje

OGLAS O PRODAJI NEIZGRAĐENIH GRAĐEVINSKIH ZEMLJIŠTA

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su građevinska zemljišta u posjedu i vlasništvu Grada Širokog Brijega, ul. Fra Didaka Buntića 11., 88 220 Široki Brijeg označena kao:

k.č. 520/22 k.o. Buhovo po novoj izmjeri, odnosno k.č. 114/522 k.o. Buhovo po staroj izmjeri površine 400 m2,

k.č. 3776/22 k.o. Buhovo po novoj izmjeri, odnosno k.č. 237/775 k.o. Buhovo po staroj izmjeri površine 400 m2,

k.č. 2613/19 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/711 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2,

k.č. 765/20 k.o. Dobrkovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1683/1046 k.o. Britvica po staroj izmjeri površine 426 m2,

k.č. 4499/19 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/269 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 625 m2,

k.č. 2356/2 k.o. Gradac po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1509/57 k.o. Grabova Draga po staroj izmjeri površine 498 m2,

k.č. 1734/10 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/798 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 758 m2,

k.č. 1734/12 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/800 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 899 m2,

k.č. 1734/14 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/802 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 980 m2,

k.č. 1734/15 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/803 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 980 m2,

k.č. 1734/16 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/804 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 980 m2,

k.č. 559/15 k.o. Mokro po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1925/141 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 550 m2,

k.č. 559/17 k.o. Mokro po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1925/143 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 450 m2,

k.č. 1024/6 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1258 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 997 m2,

k.č. 1024/7 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1259 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 997 m2,

k.č. 1024/8 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1260 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 945 m2,

k.č. 1024/9 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1261 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 894 m2,

k.č. 1024/10 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1262 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 900 m2,

k.č. 1024/11 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1263 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 1083 m2,

k.č. 1024/12 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1264 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 869 m2,

k.č. 1469/2 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/91 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 1000 m2,

k.č. 1469/8 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/268 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 800 m2,

k.č. 1469/9 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/269 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 750 m2,

k.č. 1469/10 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/270 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 750 m2,

k.č. 1469/11 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/271 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 854 m2,

k.č. 1469/12 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/272 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 881 m2,

k.č. 273/16 k.o. Uzarići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 480/34 k.o. Uzarići po staroj izmjeri površine 1050 m2.

2. NAMJENA

Parcela navedena u točci 1. označena kao k.č. 3776/22 k.o. Buhovo namjenjena je u svrhu izgradnje poslovnog objekta, parcele označene kao k.č. 559/15 i 559/17 k.o. Mokro, namijenjene su u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata, ostale parcele naveden u točci 1. ovog oglasa namijenjene su u svrhu izgradnje stambenih objekata.

Bliži uvjeti izgradnje objekata i obim uređenja građevinskog zemljišta utvrđeni su urbanističko-tehničkim uvjetima.

3. POČETNA PRODAJNA CIJENA

Početna prodajna cijena za građevinska zemljišta iz točke 1., za parcelu označenu kao:

k.č. 520/22 k.o. Buhovo po novoj izmjeri, odnosno k.č. 114/522 k.o. Buhovo po staroj izmjeri površine 400 m2, iznosi 1.200,00 KM (tisuću i dvjesto konvertibilnih maraka),

k.č. 3776/22 k.o. Buhovo po novoj izmjeri, odnosno k.č. 237/775 k.o. Buhovo po staroj izmjeri površine 400 m2, iznosi 1.200,00 KM (tisuću i dvjesto konvertibilnih maraka),

k.č. 2613/19 k.o. Dobrič po novoj izmjeri, odnosno k.č. 2/711 k.o. Dobrič po staroj izmjeri površine 840 m2, iznosi 3.360,00 KM (tritisućetristo i šezdeset konvertibilnih maraka),

k.č. 765/20 k.o. Dobrkovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1683/1046 k.o. Britvica po staroj izmjeri površine 426 m2, iznosi 2.130,00 KM (dvijetisuće sto i trideset konvertibilnih maraka),

k.č. 4499/19 k.o. Donji Crnač po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1981/269 k.o. Crnač po staroj izmjeri površine 625 m2, iznosi 2.187,00 KM (dvijetisućestoosmadeset i sedam konvertibilnih maraka),

k.č. 2356/2 k.o. Gradac po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1509/57 k.o. Grabova Draga po staroj izmjeri površine 498 m2, iznosi 1.494,00 KM (tisućučetristodevedeset i četiri konvertibilne marke),

k.č. 1734/10 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/798 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 758 m2, iznosi 3.032,00 KM (tritisućetrideset i dvije konvertibilne marke),

k.č. 1734/12 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/800 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 899 m2, iznosi 3.596,00 KM (tritisućepetstodevedeset i šest konvertibilnih maraka),

k.č. 1734/14 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/802 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 980 m2, iznosi 3.920,00 KM (tritisućedevetsto i dvadeset konvertibilnih maraka),

k.č. 1734/15 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/803 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 980 m2, iznosi 3.920,00 KM (tritisućedevetsto i dvadeset konvertibilnih maraka),

k.č. 1734/16 k.o. Lištica po novoj izmjeri, odnosno k.č. 173/804 k.o. Lise po staroj izmjeri površine 980 m2, iznosi 3.920,00 KM (tritisućedevetsto i dvadeset konvertibilnih maraka),

k.č. 559/15 k.o. Mokro po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1925/141 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 550 m2, iznosi 2.750,00 KM (dvijetisućesedamsto i pedeset konvertibilnih maraka),

k.č. 559/17 k.o. Mokro po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1925/143 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 450 m2, iznosi 2.250,00 KM (dvijetisućedvijesto i pedeset konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/6 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1258 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 997 m2, iznosi 2.991,00 KM (dvijetisućedevetstodevedeset i jednu konvertibilnu marku),

k.č. 1024/7 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1259 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 997 m2, iznosi 2.991,00 KM (dvijetisućedevetstodevedeset i jednu konvertibilnu marku),

k.č. 1024/8 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1260 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 945 m2, iznosi 2.835,00 KM (dvijetisućeosmstotrideset i pet konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/9 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1261 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 894 m2, iznosi 2.682,00 KM (dvijetisućešestoosamdeset i dvije konvertibilne marke),

k.č. 1024/10 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1262 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 900 m2, iznosi 2.700,00 KM (dvijetisuće i sedamsto konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/11 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1263 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 1083 m2, iznosi 3.249,00 KM (tritisućedvijestočetrdeset i devet konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/12 k.o. Rasno po novoj izmjeri, odnosno k.č. 164/1264 k.o. Rasno po staroj izmjeri površine 869 m2, iznosi 2.607,00 KM (dvijetisućešesto i sedam konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/2 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/91 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 1000 m2, iznosi 3.000,00 KM ( tri tisuće konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/8 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/268 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 800 m2, iznosi 2.400,00 KM (dvijetisuće i četristo konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/9 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/269 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 750 m2, iznosi 2.250,00 KM (dvijetisućedvijesto i pedeset konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/10 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/270 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 750 m2, iznosi 2.250,00 KM (dvijetisućedvjesto i pedeset konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/11 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/271 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 854 m2, iznosi 2.562,00 KM (dvijetisućepetsošezdeset i dvije konvertibilne marke),

k.č. 1469/12 k.o. Turčinovići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 1640/272 k.o. Mokro po staroj izmjeri površine 881 m2, iznosi 2.643,00 KM (dvijetisućešestočetrdeset i tri konvertibilne marke),

k.č. 273/16 k.o. Uzarići po novoj izmjeri, odnosno k.č. 480/34 k.o. Uzarići po staroj izmjeri površine 1050 m2, iznosi 4.200,00 KM (četiritisuće i dvjesto konvertibilnih maraka).

4. VRIJEME RAZGLEDANJA PARCELA I UVID U DOKUMENTACIJU

Parcele koje su predmet licitacije po ovom oglasu mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 sati i to za sve vrijeme trajanja oglasa o licitaciji.

Uvid u posjedovnu, geodetsko-tehničku, prostorno-plansku i drugu dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana u prostorijama Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega od 8,00 do 14,00 sati.

5. JAMČEVINA

Jamčevina koju je dužan uplatiti svaki sudionik licitacije za parcelu označenu kao:

k.č. 520/22 k.o. Buhovo iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 3776/22 k.o. Buhovo iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 2613/19 k.o. Dobrič iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 765/20 k.o. Dobrkovići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 4499/19 k.o. Donji Crnač iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 2356/2 k.o. Gradac iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1734/10 k.o. Lištica iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1734/12 k.o. Lištica iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1734/14 k.o. Lištica iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1734/15 k.o. Lištica iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1734/16 k.o. Lištica iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 559/15 k.o. Mokro iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 559/17 k.o. Mokro iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/6 k.o. Rasno iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/7 k.o. Rasno iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/8 k.o. Rasno iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/9 k.o. Rasno iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/10 k.o. Rasno iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/11 k.o. Rasno iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1024/12 k.o. Rasno iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/2 k.o. Turčinovići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/8 k.o. Turčinovići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/9 k.o. Turčinovići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/10 k.o. Turčinovići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/11 k.o. Turčinovići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 1469/12 k.o. Turčinovići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka),

k.č. 273/16 k.o. Uzarići iznosi 1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih maraka).

Iznos jamčevine sudionik licitacije je dužan uplatiti na depozitni račun Grada Širokog Brijega, broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431, svrha doznake jamčevina za kupnju zemljišta označenog kao k.č. ______ (navesti točan broj parcele) i k.o. ______ (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.

Neuspjelim sudionicima licitacije iznos uplaćene jamčevine biti će vraćen u roku od petnaest dana od dana okončanja licitacije, umanjen za iznos troškova obrade od 0,5%.

Sudionik koji uspije na licitaciji odnosno kupi izlicitiranu nekretninu, jamčevina se uračunava u izlicitiranu cijenu.

U slučaju da sudionik licitacije, koji uspije na licitaciji (kupac), iz neopravdanih razloga ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.

6. PRAVO SUDJELOVANJA I PRVENSTVA NA LICITACIJI

Pravo sudjelovanja u postupku licitacije imaju domaća i strana pravne i fizičke osobe, u skladu s odredbama Zakona o stvarnim pravima FBiH koje podnesu dokaz o uplati jamčevine navedene u točci 5. Oglasa.

Ako osoba sudjeluje na licitaciji putem punomoćnika, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

Pored dokaza o uplati jamčevine pravne osobe su dužne dostaviti izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija) a fizičke osobe su dužne dostaviti ovjerenu presliku osobne iskaznice i broj tekućeg računa.

Pravo prvenstva za kupnju zemljišta iz točke 1. javnog Oglasa ima onaj sudionik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu navedenu u točci 3. ovog Oglasa.

7. UVJETI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako na njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

8. DAN SAT I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Licitacija će se održati u zgradi Grada Širokog Brijega prostorija Vijećnice dana 09.11.2017. godine (četvrtak) s početkom u 9 sati.

9. NAČIN I UVJETI PLAĆANJA KUPOPRODAJNE CIJENE , SKLAPANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA, POREZ I TROŠKOVI

Kupac je dužan konačni iznos izlicitirane cijene isplatiti prodavcu u roku od 15 dana računajući od dana zaključenja licitacije na depozitni račun Grada Širokog Brijega broj: 3382202257147282, vrsta prihoda: 722431 (naknada za dodijeljeno zemljište) svrha doznake izlicititrana naknada za zemljište označeno kao k.č. _______ (navesti točan broj parcele) i k.o. _______ (navesti točan naziv katastarske općine), otvoren u UniCredit banci.

Ako kupac ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos izlicitirane cijene prodavatelj će zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana računajući od dana kada je licitacija održana.

Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, poreza na promet nekretnina, kao i troškove knjiženja ugovora u katastru i zemljišnim knjigama plaća kupac.

10. VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED KUPCU

Kupac može ući u posjed kupljene parcele odmah po zaključenju ugovora o kupoprodaji.

11.KONTAKT INFORMACIJE

Za sve detaljne informacije vezane za ovaj oglas zainteresirane osobe mogu se obratiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar grada Širokog Brijega ili na telefon br: 039 702 830 – kontakt osoba Vjekoslav Draškić.

Cjeloviti tekst Oglasa objavljen je na oglasnoj ploči Grada Širokog Brijega, oglasnoj ploči Mjesnih zajednica: Buhovo, Brig, Crnač, Dobrič-Provo-Grabova Draga, Dobrkovići, Desna Obala, Ciglana, Rasno, Turčinovići i Uzarići kao i na web stranici Grada Širokog Brijega www.sirokibrijeg.ba, kao i skraćena verzija Oglasa putem sredstava javnog priopćavanja (Radio postaja Široki Brijeg, Večernji list) dana 18.10.2017. godine .

Br: 03-266/17
Široki Brijeg, 17.10.2017.g.

Gradonačelnik
Miro Kraljević