Na kraju svake kalendarske godine svako gospodarsko društvo, svaki obrtnik, odnosno svaka pravna osoba pa čak i fizička osoba sumiraju rezultate svog uspjeha, neuspjeha, i svih poduzetih aktivnosti u toj godini.

URB HVO-a ŽZH nikada nije skrivala od svojih članova i cjelokupne javnosti ništa o svojim aktivnostima koje je imala u prethodnim godinama svog djelovanja,pa ćemo sada izvijestiti svoje članove kao i cjelokupnu javnost što su to predstavnici URB HVO-a ŽZH poduzeli i učinili u minuloj 2019.godini.

Bez obzira što URB HVO-a ŽZH nije ni na kakvom proračunu (federalnom, županijskom ili Gradskom), nema svog vlastitog ureda već sve svoje aktivnosti obavlja volonterski i terenski njeni predstavnici su poduzeli niz aktivnosti kako bi se izborili za prava svojih članova, razvojačenih Branitelja HVO-a bez ikakvih trajnih mjesečnih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Aktivnosti URB HVO-a ŽZH su se poduzimale na 4/četiri teritorija i to:

1.Na teritoriju RH,

2.Na teritoriju FBiH,

3.Na teritoriju ŽZH,

4.Na teritoriju općina i Gradova u ŽZH,

pa smo dužni o svim aktivnostima koje je rukovodstvo URB HVO-a ŽZH poduzelo na tim terenima izvijestiti svoje članove i javnost.

a)Prva aktivnost udruge na teritoriju RH koju su predstavnici udruge poduzeli je odlazak na 2/dva radna sastanka s predstavnicima Ministarstva Branitelja RH na kojim sastancima je dogovorena veća pomoć i angažiranost ministarstva Branitelja RH na pomoći u rješavanju i zbrinjavanju članova udruge sukladno Zakonu o pravima Branitelja i članova njihovih obitelji u RH i Ugovoru o pravima pripadnika HVO-a u RH,koji ugovor je znatno proširen te su njime obuhvaćeni mnogi pripadnici HVO-a koji prije nisu:

-RVI po osnovu ranjavanja ili zatočeništva koji su 2006. godine propustili rok za predaju zahtjeva za hrvatsku mirovinu, sada to mogu učiniti bilo kada,

-Obitelji poginulih branitelja HVO-a kojima je prije ukinuto pravo na hrvatsku mirovinu sada to pravo mogu zatražiti i dobiti kao obitelji poginulih branitelja HVO-a,

-RVI koji dokažu najmanji procent RVI 80, 90 ili 100% po osnovu oboljenja ili ozljeđivanja dok prije to pravo nisu mogli konzumirati,

-Obitelji branitelja HVO-a koji su od završetka Domovinskog rata do stupanja na snagu Zakona o pravima Branitelja i članova njihovih obitelji u RH izvršili suicid koji je direktna posljedica rata i ratnih trauma,

b)Ministarstvo Branitelja je predstavnicima URB HVO-a ŽZH obećalo pomoć u rješavanju egzistencijalnih pitanja članova udruge sukladno pravima branitelja RH koji su u istom ili sličnom položaju kao i članovi URB HVO-a ŽZH i ta suradnja će se nastaviti i u 2020.godini.

2.Druga aktivnost predstavnika URB HVO-a ŽZH na teritoriju RH se ogleda u tome da su mnogi članovi URB HVO-a ŽZH iz cijele ŽZH uz asistenciju i lobiranje predstavnika udruge kod zakonodavne i izvršne vlasti RH aplicirali na Javni poziv pomoći ugroženim Hrvatima u BiH za 2019.godinu kada Ured za dijasporu RH dodjeljuje cca 10 do 12 jednokratnih novčanih pomoći za Hrvate izvan BiH gdje su dvojica članova udruge (iz Posušja i Širokog Brijega) dobili jednokratne pomoći u visini od 5.000,00 kuna za 2019.godinu a ukupno ih je za sve Hrvate izvan RH dodijeljeno 11, od kojih je jedna otišla u Venecuelu.

II.Aktivnosti koje je URB HVO-a ŽZH poduzela na teritoriju FBiH se ogledaju u slijedećem:

a)Pokretanje inicijative za osporavanje protuustavnih i diskriminirajućih odredbi Zakona o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji u FBiH usvojenog u oba doma Parlamenta FBiH, te poduzimanje kaznenih mjera prema nelegalnim i nelegitimnim članovima radne skupine koja je radila na izradi tog zakona, te poduzimanje kaznenih mjera prema predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH koji su omogućili tim članovima radne skupine sudjelovanje u toj radnoj skupini preko ovlaštenih predlagača (premjera FBiH, zamjenika premjera FBiH, Predsjednika FBiH i potpredsjednika FBiH), gdje očekujemo osporavanje spornih odredbi tog zakona u skorije vrijeme a tiču se braniteljskog dodatka i Izrade zakona o jedinstvenom registru Branitelja u FBiH.

b).Apliciranje nekih članova URB HVO-a na dobivanje jednokratnih novčanih pomoći, uz asistenciju predstavnika URB HVO-a ŽZH od strane federalnog ministarstva Branitelja gdje su neki članovi iz cijele ŽZH dobili tu pomoć za 2019.godinu,

c)Apliciranje nekih članova udruge na tzv “egzistencijalnu novčanu naknadu“ koju je sukladno protuustavnom nakaradnom zakonu o pravima razvojačenih Branitelja i članova njihovih obitelji dobilo njih troje od ukupno 220 uredno registriranih članova udruge,

d)Apliciranje nekih članova udruge uz asistenciju predstavnika udruge na dobivanje kredita za stambeno zbrinjavanje pripadnika HVO-a i članova njihovih obitelji od strane Fondacije za stambeno zbrinjavanje Branitelja u FBiH za 2019.godinu gdje su dva člana udruge (Široki Brijeg i Grude) dobili kredite za stambenu izgradnju i dogradnju,

III. Aktivnosti koje su predstavnici URB HVO-a ŽZH poduzeli na području ŽZH ogledaju se u slijedećem:

a)Sudjelovanje na dva sastanka u ministarstvu hrvatskih Branitelja ŽZH na temu donošenja novog zakona o dopunskim pravima razvojačenih Branitelja koji će se uskoro naći na dnevnom redu županijske skupštine i gdje je URB HVO-a ŽZH dostavila svoje amandmane, prijedloge i sugestije na taj zakon,

b)Apliciranje mnogih članova udruge na dobivanje jednokratnih novčanih pomoći od strane ministarstva Branitelja ŽZH ukoliko su u težoj socijalnoj ili zdravstvenoj situaciji gdje je svima udovoljeno od strane tog ministarstva sukladno financijskim mogućnostima tog ministarstva, a takvih članova udruge je na desetine za 2019.godinu,

c)Omogućavanje nekim članovima udruge dobivanje zdravstvene iskaznice preko ministarstva branitelja ŽZB ukoliko nisu osigurani po drugim osnovama,

IV. Aktivnosti udruge koje je ona poduzela u općinama i Gradovima ŽZH se ogledaju u slijedećem:

a)Podnošenje zahtjeva Vladi ŽZH i Uredu Gradonačelnika Grada Širokog Brijega za dobivanje ureda za potrebe udruge u sjedištu udruge u Širokom Brijegu gdje čekamo odgovor,

b)Poduzimanje svih drugih aktivnosti za prava članova udruge u njihovim općinama i gradovima u zaštiti njihovih prava bilo koje prirode.

c)Poduzimanje aktivnosti u svezi školovanja,prekvalifikacije i dokvalifikacije naših članova od kojih su dvojica upisala srednje privatne škole u Širokom Brijegu gdje je jedan završio srednju školu (član iz Posušja), dok je član iz Gruda pri završetku polaganja razlike predmeta u svrhu upisa na Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu što mu je višegodišnja želja jer se aktivno bavi slikarstvom.

Imajući u vidu koje je sve aktivnosti poduzela Udruga na području RH, FBiH, ŽZH, te njenih općina i gradova u svrhu ostvarivanja i poboljšanja prava svojih članova potpuno je jasno kako je udruga učinila mnogo dobrih stvari što je evidentno unatoč tome što je sve svoje aktivnosti obavljala volonterski i dragovoljnim prilozima njenih članova l kojima s ovaj put o srca zahvaljujemo jer su odvajali o svojih i od usta članova njihovih obitelji kako bi njihovi predstavnici mogli ići na sastanke diljem RH, FBiH, ŽZH, njenih općina i gradova.

Zahvaljujemo se predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti RH koji su imali sluha za potrebe članova udruge te im udijelili jednokratne novčane pomoći za 2019.godinu, i gdje ćemo i za narednu 2020.godinu pomoći mnogim našim članovima za dobivanje te pomoći i gdje ćemo tražiti povećanje broja pomoći našim članovima jer je 11 pomoći nedovoljno kolike su potrebe naših članova i Hrvata u BiH.

Zahvaljujemo se ministru Branitelja ŽZH Mladenu Begiću koji je mnogim našim članovima udijelio jednokratne novčane pomoći te ih zdravstveno osigurao premda je limitiran svojim proračunom i nadamo se kako ćemo našu dobru suradnju nastaviti i u 2020. godini iako se u dosta stvari ideološki ne slažemo a poglavito u svezi odredbi novog Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji u ŽZH koji je u pripremi Nacrta, no isto se tako nadamo kako ćemo postići dogovor i zajedničkim snagama taj zakon uokviriti u prihvatljive norme sukladno potrebama članova URB HVO-a ŽZH kojih se taj zakon u principu jedino i tiče dok druge udruge iz Domovinskog rata u ŽZH ne mogu pronaći sebe u tom zakonu jer je najveći broj njihovih članova riješilo svoj status.

Posebno se zahvaljujemo javnim medijima, portalima koji su pratili naš rad i objavljivali sva naša priopćenja u kojima nismo štedjeli nikoga, ali uvijek u granicama istine i dobrog ukusa, a poglavito portalima Dnevno ba, SirokiBijeg.info i Glas Brotnja.

Idemo zajedno dalje do konačnog cilja i naše pobjede sukladno našim zahtjevima sadržanim u Rezoluciji Branitelja od kojih nikada nećemo odustati unatoč izdajnicima u braniteljskim redovima koji su borbu za prava razvojačenih Branitelja u FBiH jedno kraće vrijeme usporili ali ne i zaustavili.

Zajedno do pobjede Branitelji i Bog vas blagoslovio!

URB HVO-a ŽZH