Prošlog tjedna je održan inicijalni sastanak sudionika u projektu IMPHACT u kojem sudjeluje i Dom zdravlja Ljubuški, a kroz koji će se nabaviti potrebna medicinska oprema i prenijeti znanje iz drugih europskih zemalja s ciljem poboljšanja kvalitete i dostupnosti usluge palijativne skrbi u prekograničnom području.

Naime, u sklopu navedenog projekta, projektni partneri će otići na studijsko putovanje u Poljsku te Švedsku koje prednjače u palijativnoj skrbi te će se za medicinsko osoblje, ali i socijalne radnike te obitelji provesti on-line edukacija koju će provesti stručnjaci iz Centra za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine iz Zagreba.

Dom zdravlja Metković na raspolaganju će imati 278.063,60 eura koje će utrošiti na kupnju nove medicinske opreme koja će osigurati poboljšanu uslugu palijativne skrbi.

Domu zdravlja Ljubuški osigurano je, pak, 179.412,40 eura za nabavu opreme koja će omogućiti uspostavu mobilnog palijativnog tima i na taj način će se pacijentima omogućiti korištenje usluge palijativne skrbi u njihovim vlastitim domovima.

Dom zdravlja Ljubuški postati će jedan od najpotpunijih pružatelja usluge palijativne skrbi u regiji, budući da će omogućiti pružanje skrbi za palijativne pacijente i u hospiciju, ali i izvan njega.

Javna ustanova Dom zdravlja Zenica na raspolaganju će imati 175.897,00 eura, a Javna zdravstvena ustanova Dom Zdravlja Podgorica 256.974,40 eura. Obje ustanove sredstva će iskoristiti za nabavu opreme koja će omogućiti uspostavu palijativnog mobilnog tima i time će Dom zdravlja Podgorica dobiti prvi palijativni mobilni tim u Crnoj Gori.

Inicijalni sastanak projektnih partnera održan je 22. srpnja 2020. godine na temu administracije i aktivnosti na projektu.

Partneri su razgovarali o ciljevima projekta, očekivanim rezultatima te važnosti EU projekata i regionalne suradnje, posebno u vrijeme sveopće pandemije.

Provođenje prvih projektnih aktivnosti počinje u rujnu 2020. godine.

Dnevni.ba