Federalni premijer Fadil Novalić ranije je poručio zastupnicima da ukoliko izglasaju rebalans ovogodišnjeg proračuna Federacije u iznosu od 5.508.930.679 KM, da će to biti prvi usvojeni rebalans proračuna u regiji.

Na taj način, kaže on, da ne stoje primjedbe da Federacija kasni sa prijedlogom mjera u okruženju.

U odnosu na dosadašnji iznos uvećan je za 554.538.278 KM ili za 11 posto.

Planirano je 500 milijuna KM u fondu za stabilizaciju privrede, koji će poslužiti za primjenu zakona o ublažavanju negativnih ekonomnskiih posljedica u uvjetima pandemije.

-Osim toga, planirano je 20 milijuna za uspostavu garantnog fonda pri Razvojnoj banci FBiH, što bi s preostalih 80 milijuna koji su već tamo alocirani, predstavljalo potencijal od 100 milijuna KM, koji bi, u razgovoru s bankama, bio multiplicirani kapacitet garancija u iznosu od 500 milijuna KM – pojasnio je Novalić.

Dodatnih 21 milijun KM planiran je rebalansom budžeta za zdravstvo, tri milijuna za karantene i 18 za sanaciju posljedica pandemije koronavirusa.

Kao pomoć nižim nivoima vlasti, županijama, planirano je 200 milijuna.

-Sva ministarstva su reducirala tekuće transfere. Najveća umanjenja su izvršena na sljedećim transferima: za 1,8 milijuna umanjeno je političkim strankama, za 495 tisuća KM za unapređenje transparentnosti u radu Vlade, za uvezivanje staža za 7 milijuna, za 2,3 milijuna za trajni revolving fond – kazao je Novalić.

Također, transferu za braniteljske kategorije umanjenje iznosi ukupno 20 milijuna KM, ali nisu smanjena individualna prava branitelja. Transferi na razdjelu Ministarstvo obrta za 5,39 milijuna, Ministarstva obrazovanja za 3 milijuna, Ministarstvo okoliša za 3,5 milijuna te za Ministarstva prometa za 15,2 milijuna.

Za primjenu Zakona o podršci obiteljima s djecom za 19,5 milijuna, za kulturu i sport je umanjenje 3,4 milijuna, za raseljene i izbjeglice 5 milijuna KM.

Osvrnuo se da je rashodovna strana proračuna pretrpjela značajne izmjene zbog potrebe da se pomogne privredi, odnosno planira značajan novac u stabilizacijskom fondu.

-Taksativno, na pozicijama plaća, naknada i doprinosa, iznos je umanjen, ali to ne podrazumijeva umanjenje osnovice niti smanjenje pojedinačnih osobnih dohodaka uposlenika već isključivo uštede koje su se pojavile kod većine proračunskih korisnika zbog činjenice da su prijemne procedure otkazane ili prolongirane – potvrdio je Novalić.

Naveo i to da se u pripremi ovog rebalansa, Vlada suočila s dvostrukim pritiskom – s jedne strane, sa sačinjavanjem relevantnih i realnih projekcija očekivanog umanjenja prihoda od poreza i doprinosa kao posljedicom pandemije koronavirusa, a s druge strane, s potrebom da se planira a stabilizacijski fond koji će osigurati značajan novac za pomoć privredi i privrednim subjektima u FBiH.

SlobodnaBosna.ba