Dom za djecu s poteškoćama u tjelesnom ili psihičkom razvoju ”Marija naša nada” iz Širokog Brijega od veljače će raditi s djecom autističnog poremećaja, potvrđeno je Feni iz te ustanove.

Prostorije za prihvat djece već su dulje vrijeme spremne, no zbog nedostatka novca nije se moglo ranije krenuti s radom s autističnom djecom.Usprkos financijskim poteškoćama u Domu kažu kako je protekla godina bila uspješna u smislu rehabilitacije i socijalizacije djece korisnika usluga Doma, kao i u organizacijskom i stručnom smislu.

Dom ”Marija naša nada” pruža usluge dnevnog i ambulantnog tretmana. Ambulantni tretman koriste djeca s kombiniranim poteškoćama i djeca (bebe) s neurorazvojnim poteškoćama, a dnevni rehabilitacijski tretman odvija se kroz različite individualne i grupne rehabilitacijske aktivnosti.Dnevni rehabilitacijski tretman odvija se kroz različite individualne i grupne rehabilitacijske aktivnosti, a stručni tim kreira edukacijsko-rehabilitacijske programe i prilagođava ih potrebama svakog djeteta.

Trenutno usluge doma koristi 36 djece na dnevnom boravku, petero djece s kombiniranim poteškoćama je na ambulantnom tretmanu, a 137 djece (beba) koriste usluge neurorazvojne rehabilitacije.Dom se, inače, godinama financira donacijama Zaklade “Don Carlo Gnocchi”, Udruge “Mir i dobro” iz Italije, Međunarodno kumstvo djetetu Herceg-Bosne, dijelom od općina iz kojih dolaze djeca, dijelom iz Zapadnohercegovačke županije, donacijama gospodarstvenika i gospodarskih subjekata, kao i participacijom roditelja djece korisnika usluga.

Financijsko stanje Doma još uvijek nije dugoročno i sustavno riješeno, no bez obzira na nedostatak novca, Dom se stalno razvija, proširujući svoje usluge i kvalitetom rada uz stalnu edukaciju stručnog osoblja, ističu čelni ljudi te ustanove.Rehabilitacijski centar trenutno ima 26 stalno uposlenih od kojih je 20 stručnih osoba, a ostalo je administrativno osoblje. Centar ima i vanjske suradnike, dva liječnika fizijatra, psihologa i glazbenog terapeuta.

Što se tiče planova za 2018. godinu, iz Doma su kazali kao će vršiti stalno stručno usavršavanje i edukaciju djelatnika kako bi što kvalitetnije zadovoljile potrebe korisnika.U okviru proširenja svojih usluga iz Doma su istaknuli ranije spomenuti početak rada s djecom s autističnim poremećajem mlađe dobi.Inače, Dom za djecu s poteškoćama u tjelesnom ili psihičkom razvoju ”Marija naša nada” jedina je specijalizirana rehabilitacijska ustanova tog tipa na području ZHŽ-a, a djeluje od 2004. godine.

Fena