Dana 02.04.2019 godine na portalu SirokiBrijeg.info objavljeno je priopćenje UZB/Borci BiH iz Ljubuškog u kojemu se navode detalji sa skupštine te udruge održane dana 31.03.2019 godine u Kupresu.

Između ostalog u završnoj rečenici tog članka-priopćenja te udruge navodi se slijedeće:

„Jednoglasnom odlukom iz naše udruge isključen je Zlatko Suvajac iz Zenice zbog nedoličnog i neprimjerenog ponašanja i povrede ugleda udruge. Odlučeno je da se g.Suvajac u buduće ne može predstavljati kao član UZB/B jer bi u tom slučaju počinio kazneno djelo“.

Zbog našeg mnogobrojnog članstva te ostale BiH javnosti koja me je nakon objavljivanja tog članka zvala dužan sam dati demanti na ovaj dio članka u kojemu se spominje moje isključenje iz te UZB/Borci BiH iz Ljubuškog.

Rješenjem Ministarstva za pravosuđe i upravo Zeničko-Dobojskog kantona broj:

06-05-2694-1/11 od 06.07.2017 godine izvršene su promjene u prethodnom rješenju UZB/Borci BiH ZE-DO kantona broj:06-05-17333-1/07 od 31.10.2014 godine se mijenja i ja dolje potpisani Zlatko Suvajac postajem predsjednik UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona odnosno osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje te udruge.

DOKAZI: Rješenja, ID broj,

Kako bi se izvršile promjene u nadležnom ministarstvu pravosuđa i uprave ZE-DO Kantona bilo je potrebito održati skupštinu naše udruge u ZE-DO Kantonu, te donijeti niz odluka kojima se vrše te promjene, uplatiti predviđenu upravnu pristojbu što je i učinjeno i promjene su izvršene.

S obzirom kako su nadležnosti u svezi rada i djelokruga UZB/Borci BiH propisane statutom naše udruge ZE-DO Kantona ispoštivana je zakonska procedura oko svih promjena u nadležnom ministarstvu pravosuđa i uprave ZE-DO Kantona.

Dana 17.03.2019 godine u Zenici je održan sastanak UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona, te predstavnika njenih podružnica iz: Kaknja, Tešnja, Doboj juga, Breze, Ilijaša, Vareša, Olova, Zavidovića, Žepča, Maglaja, i Zenice II i URB HVO-a ŽZH na kojem su donijeti slijedeći zaključci:

1.UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona sa njenim podružnicama su odlučile promijeniti svoj dosadašnji naziv/UZB/Borci BiH i njene podružnice u novi naziv koji glasi: Udruga razvojačenih Branitelja HVO-a i Boraca ZE-DO Kantona, kao i njene podružnice u navedenim općinama i gradovima,

2.URB HVO-a ŽZH i URB HVO-a i boraca ZE-DO Kantona sa njenim podružnicama će u skorije vrijeme sklopiti savez udruga sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama u FBiH,

3.Predstavnici URB HVO-a ŽZH i URB HVo-a-i Boraca ZE-DO Kantona zajedno s njenim podružnicama će u skorije vrijeme krenuti u osnivanje Braniteljske stranke.

S obzirom kako je UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona znatno prije skupštine UZB/Borci BiH iz Ljubuškog (31.03.2019 godine) donijela odluku kojom mijenja svoj dosadašnji naziv iz UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona zajedno s njenim podružnicama i to dana 17.03.2019 godine u novi naziv URB HVO-a i boraca ZE-DO Kantona potpuno je bespredmetno raspravljati o legalnosti i legitimnosti odluke UZB Borci BiH iz Ljubuškog od 31.03.2019 godine o mojoj smjeni kada za to nisu nadležni.

A sada malo o legalnosti i legitimnosti te odluke UZB/Borci BiH kojom sam ja isključen iz UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona zbog kako kažu: “nedoličnog i neprimjerenog ponašanja“.

Očito je i jasno kao dan kako predstavnici UZB Borci BiH ne poznaju niti osnovne elemente zakona o udrugama i fondacijama a kamoli osnova bilo kojeg zakona a kamoli uljudnog i civiliziranog ponašanja.

UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona je odlukom skupštine udruge, a skupštinu udruge UZB/ZE-DO Kantona sukladno statutu naše udruge čine svi članovi skupštine UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona i nitko više. Nikakvi Zaboravljeni Branitelji i Borci iz Ljubuškog ili bilo kojeg drugog grada ili općine u FBiH nisu članovi naše skupštine UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona. Dakle članovi naše skupštine iz ZE-DO Kantona odlučuju o svim pitanjima izbora i reizbora rukovodstva udruge kao i o svim drugim pitanjima. Kao dokaz za to služi rješenje naše udruge upisano u Ministarstvu za pravosuđe i upravu ZE-DO Kantona, ID, broj, transakcijski račun naše udruge te pečat.

No, problem u glavama rukovodstva UZB/Borci BiH iz Ljubuškog je u slijedećemu:

1.Predstavnici te udruge koja je osnovana u Ljubuškom 2013 godine je kako oni imaju zakonsko pravo smjenjivati i birati rukovodstvo svih udruga koje nose naziv te udruge u cijeloj FBiH premda su sve te udruge, odnosno barem najveći dio njih samostalne pravne osobe upisane u Ministarstvima pravosuđa i uprave diljem županija u FBiH, i sve imaju svoje statute, svoje skupštine, svoje upravne odbore kao i osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje tih udruga, upisane u rješenja tih udruga, ID brojeve različite od UZB/Borci BiH iz Ljubuškog, i koje mogu donositi potpuno samostalne odluke od UZB/Borci BiH iz Ljubuškog,

2.Predstavnici UZB/Borci BiH iz Ljubuškog smatraju kako nikome ne trebaju polagati račune za svoje djelovanje, podnositi financijsko izvješće, dok su sve druge udruge ili podružnice te udruge dužne njima podnositi sva izvješća uključujući i financijska,

3.Predstavnici UZB/Borci BiH iz Ljubuškog,nemaju blage sveze kako rješenje Ministarstva pravde FBiH i rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave po županijama nemaju nikakve sveze jer su to potpuno različite razine vlasti i svaka djeluje neovisno jedna od druge i svaka udruga ovisno od razine na kojoj je registrirana odgovara ministarstvu koje je donijelo njeno rješenje o svim pitanjima koja se tiču tog ministarstva, što je već utvrđeno i što dobro znaju predstavnici UZB/Borci BiH iz Ljubuškog a poglavito njen predsjednik Drago Grbavac,

4.Predstavnici UZB/Borci BiH niti jednom riječju ne spominju razloge zašto su UZB/ŽZH kao i podružnice UZB iz Grada Širokog Brijega, Posušja i Gruda promijenili svoje nazive u novi URB HVO-a ŽZH a sada i UZB/Borci BiH ZE-DO Kantona u URB HVO-a i boraca ZE-DO Kantona, a razlozi su slijedeći:

-Nasilne metode u rješavanju braniteljskih pitanja u FBiH na način kojim su oni i njihovi članovi blokirali važnije prometnice i granične prijelaze u FBiH ometajući nesmetan prolaz ljudi, roba i usluga, ugrožavajući živote ljudi, vozača, policije, novinara te ugrožavajući imovinu,

-Samovolja u donošenju svih važnijih odluka bez konzultacija sa drugim udrugama istog ili sličnog naziva u cijeloj FBiH,

-Ne podnošenje financijskog izvještaja koliko je UZB/Borci BiH iz Ljubuškog dobila novaca na svoj transakcijski račun i od koga,

-Sudjelovanje u pregovorima s predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti zajedno s tzv “kampom heroja“ iz Sarajeva te onemogućavanje legalno i legitimno izabranim predstavnicima Armije BiH i HVO-a predstavljanje na sjednicama oba Doma Parlamenta FBiH kao i u Vladi FBiH,

Sada dolazimo do završnog dijela objavljenog priopćenja-članka objavljenog na portalu kojim ta udruga odlučuje kako ja ubuduće ne mogu predstavljati UZB/Borci Bih jer bi u tom slučaju počinio kazneno djelo. Ja, naime više ne predstavljam i ne zastupam tu udrugu UZB/Borci BiH jer je ta udruga legalno i legitimno promijenila svoj naziv odlukom skupštine naše udruge od 17.03.2019 godine u Zenici, o čemu sam u više navrata do održavanja skupštine UZB/Borci iz Ljubuškog od 31.03.2019 godine izvijestio rukovodstvo te udruge koji su me na razno razne načine pokušali vrbovati da odustanem na što nisam pristao, a da kojim slučajem nismo promijenili svoj naziv nitko mi nikada osim članova skupštine naše udruge iz ZE-DO Kantona ne bi mogao zabraniti zastupanje i predstavljanje naše udruge sviđalo se to ili ne sviđalo predstavnicima UZB/Borci BiH iz Ljubuškog.

Ovo priopćenje-demant uz prateću dokumentaciju udruge ZB/Boraca BiH ZE-DO Kantona dostavljam portalu SirokiBrijeg info, te očekujem njegovu objavu sukladno Zakonu o pristupu informacijama u BiH, a o eventualnoj tužbi protiv predstavnika navedene udruge ću odlučiti u narednim danima kada se posavjetujem sa svojim odvjetnicima, jer su mi načinili nemjerljivu materijalnu i nematerijalnu štetu iznošenjem neistinitih i zlonamjernih navoda u svom članku-priopćenju od 02.04.2019 godine.

Zlatko Suvajac, Predsjednik URB HVO-a i boraca ZE-DO Kantona

Smijenjeni osnivači Udruge Zaboravljeni branitelji, postavljena nova ekipa