Tijelovo se punim nazivom zove Svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove. Slavi se u četvrtak poslije svetkovine Presvetog Trojstva – to jest deveti četvrtak nakon Uskrsa.

Svetkovina Tijelova katolicima znači više od folklora ili religioznog običaja. Katolički vjernici danas slave jedan od najdubljih misterija vjere – svetu Euharistiju.

Tri bitna sadržaja povezana su s tajnom svete Euharistije:

– Žrtva predanja Isusa Krista u smrti na križu i uskrsnuće i njegovo uprisutnjenje u svetoj misi.

– Sveta pričest – koja je Isus Krist – kruh vječnoga života.

– Kristova trajna prisutnost među vjernicima –što se izražava u procesiji tjelovske svetkovine

Povijest

Augustinska redovnica sv. Julijana iz samostana kod Liegea u Belgiji, imala je viđenje punog mjeseca, na kojem je opazila mrlju. Puni mjesec je protumačila kao Crkvu, a mrlju kao nedostatak blagdana, kojim bi se častio Presveti oltarski sakramenat.

Na njezinu molbu, mjesni je biskup za svoju biskupiju uspostavio blagdan, koji se na početku zvao blagdan Euharistije. Sveta Julijana i njeni suvremenici promicali su ideju toga blagdana i željeli su ga proširiti na cijelu Crkvu. Papa Urban IV. objavljuje bulu 1264., kojom blagdan Euharistije, želi proširiti na cijelu Crkvu. No, brza smrt ga je spriječila u tome. U 14. stoljeću, papa Ivan XXII. širi blagdan na cijelu Rimokatoličku Crkvu.

SirokiBrijeg.info