U sjedištu Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke u Grudama održan je 3. sastanak ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drage Martinovića s općinskim predstavnicima civilne zaštite.

Osim ravnatelja Martinovića sastanku su nazočili: Mladen Bošnjak pomoćnik ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, Ljubo Bradarić šef Odsjeka civilne zaštite Općine Posušje, Mario Bajto pomoćnik načelnika Općine Ljubuški za civilnu-protupožarnu zaštitu i Mile Pejić pomoćnik načelnika Općine Grude za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu.

Nakon usvajanja zapisnika s 2. sastanka ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke s predstavnicima gradske/općinskih službi civilne zaštite, ravnatelj Uprave dr. sc. Drago Martinović upoznao je nazočne s tijekom edukacije učenika osnovnih škola u Županiji Zapadnohercegovačkoj koja će se nastaviti u mjesecu rujnu tj. s početkom nove školske godine. Ravnatelj Martinović je također istaknuo da će ovih dana biti dodijeljena sredstava posebne naknade za zaštitu od požara i vatrogastva općinama/gradu odnosno njihovim vatrogasnim postrojbama u ukupnom iznosu 15.000,00 KM namijenjena za opremanje postrojbi.

Pomoćnici načelnika za civilnu zaštitu su istaknuli da su se sukladno mogućnostima pripremili za predstojeću protupožarnu sezonu, ali da pored opreme veliki problem predstavlja nedostatan broj vatrogasaca. U tom smjeru neke od općina su već sklopili ili će do kraja mjeseca sklopiti ugovore o djelu kako bi u protupožarnoj sezoni otklonili ovaj problem.

Na kraju sastanka ravnatelj Martinović je najavio obuku članova županijskog/gradske općinskih Stožera civilne zaštite koja će se održati u ponedjeljak 18. lipnja u Širokom Brijegu.

Ekipi iz Mokrog i Gorice dodijeljeno nešto opreme

Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke na samom početku protupožarne sezone nastavlja pomagati Dobrovoljna vatrogasna društva ‘Mokro’ i ‘Gorica’.

Ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke dr. sc. Drago Martinović uručio je pomoć u opremi i pokrivanju troškova sudjelovanja u provedbi programa zaštite i spašavanja presjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva ‘Mokro’ Borislavu Kraljeviću i predsjedniku Dobrovoljnog vatrogasnog društva ‘Gorica’ Darku Paradžiku u ukupnoj vrijednosti 4.000,00 KM.

Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke također je i u ovoj godini dvojici pripadnika DVD-a ‘Mokro’ osigurala polaganje stručnog ispita za dobrovoljnog vatrogasca.

U organizaciji Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke 8. lipnja održano je polaganje ispita za protupožarnu zaštitu. Ispit je položilo šest kandidata.

Sukladno članku 128. stavak (5) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj: 64/09) i Programu polaganja ispita za protupožarnu zaštitu (,,Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/13), Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke organizira polaganje ispita za protupožarnu zaštitu za zaposlenike, koji su općim aktom pravne osobe, državnog tijela ili druge institucije određeni da provode poslove zaštite od požara, kao i osobe raspoređene u službi zaštite od požara.

Prijave za polaganje ispita za protupožarnu zaštitu kandidati podnose osobno ili putem pošte Upravi civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke (adresa: dr. Franje Tuđmana 85, 88340 Grude), najmanje 30 dana prije početka redovitog ispitnog roka (travanj, lipanj, rujan i studeni) na Obrascu broj 1, putem pravne osobe, državnog tijela ili druge institucije kod koje je kandidat u radnom odnosu.

Uz prijavu (Obrazac broj 1) se prilažu ovjerene preslike:

1. Svjedodžbe/diplome o završenoj školi/fakultetu,

2. Ugovora o radu ili rješenja o postavljenju na radno mjesto,

3. Potvrde/uvjerenja o radnom iskustvu,

4. Izvadka iz matične knjige rođenih (ukoliko je kandidat promijenio prezime nakon završetka škole/fakulteta),

5. Dokaza o uplati troškova za polaganje ispita (uplatnica).

Troškove polaganja ispita snosi pravna osoba, državno tijelo ili druga institucija u kojoj je kandidat zaposlen u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvijestotinekonvertibilnihmaraka). Sredstva za polaganje ispita uplaćivati na depozitni račun Proračuna Županije Zapadnohercegovačke broj: 3380002200004013 otvoren kod UniCredit Bank d. d. Mostar, vrsta prihoda: 722631, općina: 037, proračunska organizacija: 2001001, poziv na broj: 0000000000, s naznakom „Za polaganje ispita za protupožarnu zaštitu“.

Sljedeći ispitni rok bit će organiziran u mjesecu rujnu, navodi se u priopćenju CZ ŽZH.

SirokiBrijeg.info