Direktor Granične policije BiH Zoran Galić (HDZ) oglasio se priopćenjem za javnost u kojem demantira informacije ministra pravde BiH Josipa Grubeše (HDZ) u vezi s ulaskom državljana BiH u Bosnu i Hercegovinu.

Galić je u priopćenju objasnio kako ne postoji mogućnost da državljani BiH koriste osobnu iskaznicu prilikom prelaska hrvatske graice s obzirom da između BiH i RH ne postoji bilateralni sporazum o međusobnom priznanju bh. osobne iskaznice kao putne isprave kojom se može prelaziti granica između država.

“S obzirom na to da su posljednjih dana u javnosti plasirane netočne informacije s više strana, nažalost i od strane ministra pravde Bosne i Hercegovine, što se tiče režima ulaska stanovitog broja državljana Bosne i Hercegovine u Bosnu i Hercegovinu preko granice između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i koje impliciraju navodno nezakonito postupanje dijela policajaca Granične policije Bosne i Hercegovine koji obavljaju poslove graničnih provjera i koji, prema tim informacijama, navodno sprječavaju pojedinim državljanima Bosne i Hercegovine da ostvare ulazak u svoju zemlju ili im neosnovano naplaćuju prekršajne naloge po osnovu neposjedovanja važeće putne isprave, u cilju, prije svega, objektivnog informiranja javnosti, dužni smo ukazati kako je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na svojim sjednicama održanim 15., 17. i 24. ožujka ove godine donijelo Odluku o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu u cilju radikalnog smanjivanja broja stranaca koji mogu ući u Bosnu i Hercegovinu kao jednu od epidemioloških mjera koja je uspostavljena radi prevencije i borbe protiv širenja pandemije COVID-a-19”, priopćio je Galić.

Tom odlukom, kako navodi, u čijem je donošenju, naravno, participirao i ministar pravde Bosne i Hercegovine, u čl. 21. st.(2) propisano je da “stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu isključivo s važećom putovnicom“.

Ovakvom odlukom, dodaje on, privremeno je suspendirana ranije važeća odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, prema kojoj su svi državljani zemalja članica EU-a mogli ulaziti u Bosnu i Hercegovinu uz prezentiranje osobne iskaznice, izdate u svojim zemljama.

“Smatrali smo, a što smo službenim dopisima upućenim mjerodavnom Ministarstvu sigurnosti BiH u čak sedam navrata elaborirali, da ovako uspostavljen režim ulazaka stranih državljana iz zemalja članica EU-a nije učinkovit, jer ogromna većina državljana EU-a prilikom putovanja po Europi koristi svoje osobne iskaznice pa se iz prezentirane putovnice na našoj granici ne može pouzdano utvrditi iz koje zemlje EU-a putnici ustvari dolaze u Bosnu i Hercegovinu”, ustvrdio je direktor GP-a BiH.

Imajući u vidu činjenicu, podvukao je on, da se u proteklom periodu na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske pojavio i određeni broj državljana Bosne i Hercegovine koji posjeduju i državljanstvo Republike Hrvatske i koji prilikom svojih putovanja koriste putne isprave Republike Hrvatske, kao i da ti državljani s tzv. dvojnim državljanstvom nisu bili upoznati o prethodno donesenim odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojima je zabranjen ulazak strancima osim propisanih izuzetaka i nakon obavještenja od policijskih službenika Granične policije BiH o zabrani ulaska, dvojni državljani, radi ulaska u svoju zemlju, prezentiraju osobnu iskaznicu Bosne i Hercegovine.

Nakon toga, navodi Galić, u svim tim slučajevima državljanima Bosne i Hercegovine je omogućen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, dakle netočno je da je državljanima Bosne i Hercegovine koji su posjedovali važeći identifikacijski dokument Bosne i Hercegovine, zapriječen ulazak u zemlju.

“Takvi slučajevi niti su evidentirani niti postoje pritužbe naših građana koji bi takvim, eventualno nepropisnim postupanjem policijskih službenika Granične policije Bosne i Hercegovine bili uskraćeni u svom zajamčenom pravu da uđu, odnosno borave na teritoriji vlastite države”, dodaje.

Tim više, kaže Galić, čude ministrove javno iznesene tvrdnje o navodnom „onemogućavanju povratka, odnosno ulaska u Bosnu i Hercegovinu“, provedenom od strane Granične policije Bosne i Hercegovine.

“Ukoliko ministar ili bilo ko drugi posjeduje vjerodostojne podatke kojima se potvrđuju ovi, ničim potkrijepljeni navodi, molimo”, dodaje on, “da se isti proslijede Graničnoj policiji BiH kako bismo mogli poduzeti mjere prema onim policijskim službenicima koji bi se ovakvim postupkom ogriješili o prava naših državljana.”

“Također, tvrdnje da su državljani Bosne i Hercegovine koji se prilikom prelaska državne granice, odnosno ulaska u Bosnu i Hercegovinu iz Republike Hrvatske mogli neometano koristiti osobnom iskaznicom Bosne i Hercegovine, ovim putem podsjećamo ministra pravde Bosne i Hercegovine da je obveza državljana BiH da prilikom prelaska granice posjeduje važeću putnu ispravu, jer je tako propisano čl. 7. st.(2) Zakona o graničnoj kontroli”, priopćio je direktor Granične policije.

Također, podsjeća da je čl. 4. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine propisano i što se smatra putnom ispravom, a tu se ne navodi osobna iskaznica, a istim zakonom propisano je i da su drugi dokumenti “osim putnih isprava propisanih ovim zakonom“ kojima se omogućava putovanje bh. državljanima izvan BiH, samo oni „dokumenti predviđeni bilateralnim i multilateralnim ugovorom“.

“S obzirom na to da između BiH i Republike Hrvatske ne postoji bilateralni sporazum o međusobnom priznanju bh. osobne iskaznice kao putne isprave kojom se može prelaziti granica između ovih država, ne postoji mogućnost da državljani BiH koriste osobnu iskaznicu prilikom prelaska ove granice, kao što je to slučaj s korišetenjem bh. osobne iskaznice kao putne isprave prilkom prelaska granice između Republike Srbije i Crne Gore”, ističe Galić.

Dakle, neposjedovanje važeće putne isprave prilikom prelaska državne granice Bosne i Hercegovine doista, napominje on, predstavlja zakonski osnov za prekršajno procesuiranje, jer je posjedovanje važeće putne isprave obligatoran uvjet za regularan prelazak državne granice, propisan čl. 7. st.(2) Zakona o graničnoj kontroli.

Na kraju, direktor GP-a BiH navodi kako je Granična policija Bosne i Hercegovine, kao upravna organizacija s operativnom samostalnošću, dužna provoditi kako zakone koje donose Parlamentarna skupština BiH, tako i druge propise koji su u mjerodavnosti Vijeća ministara BiH, “stoga nas čude neargumentirane prozivke radi dosljedne provedbe propisa na čiju smo djelomičnu manjkavost i sami prethodno upozoravali, a u čijem su donošenju sudjelovali isti oni koji nas potpuno neargumentirano etiketiraju radi nastupljenih posljedica za koje Granična policija Bosne i Hercegovine, jednostavno, nije odgovorna”.

Podsjećamo, Mnistarstvo pravde BiH uputilo je 20. svibnja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Informaciju o sprečavanju ulaska bh. državljana u Bosnu i Hercegovinu, o čemu je upoznato primitkom niza pritužbi domaćih državljana kojima je onemogućeno da se vrate u svoju matičnu zemlju.

„Iz pritužbi smo saznali da je od strane policijskih službenika Granične policije BiH državljanima BiH onemogućen povratak, odnosno ulazak u Bosnu i Hercegovinu, s obrazloženjem da ne posjeduju važeću putnu ispravu, inzistirajući na posjedovanju putovnice izdane od tijela Bosne i Hercegovine. Službenici Granične policije nisu priznavali posjedovanje osobne iskaznice BiH kao dovoljan dokaz posjedovanja državljanstva, uslijed čega su još izdavali i prekršajni nalog“, istaknuo je ministar Josip Grubeša.

Kao obrazloženje svojih postupaka, policijski službenici pozivaju se na posebne mjere uvedene na graničnim prijelazima BiH u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (Covid-19), konkretnije na odluku o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu koju je donijelo Vijeće ministara BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 18/2020 i 20/2020), a kojom je propisana obaveza posjedovanja važećeg pasoša za ulazak u Bosnu i Hercegovinu stranih državljana (uključujući hrvatske državljane). Međutim, osoba koja ima osobnu iskaznicu Bosne i Hercegovine, nikako se ne može smatrati strancem, pa čak i ako je u Republiku Hrvatsku ušla s putovnicom Republike Hrvatske, jer je dopušteno imati dvojno državljanstvo. Zakon o osobnoj iskaznici državljana BiH članom 2. propisuje mogućnost korištenja osobne iskaznice BiH za prelazak državne granice, što ne može biti, ali i nije isključeno odlukom koju je donijelo Vijeće ministara BiH.

Ministar Grubeša je naznačio: „Ono što nam je namjera ovom informacijom je da upoznamo Vijeće ministara BiH da je ovo izvanredno stanje, gdje ljudi nisu mogli anticipirati ovakve i slične probleme i veliki je broj slučajeva kada su osobe, državljani BiH, na valjan način napustili Bosnu i Hercegovinu, međutim novonastalom situacijom, povratak na isti način im je onemogućen.“ Ovim postupanjem djelatnika Granične policije apsolutno se dovodi u pitanje pravna sigurnost, ali se opravdano postavlja pitanje kako se uopće osobe sa dvojnim državljanstvom mogu smatrati stranim državljanima od strane Bosne i Hercegovine. Unatoč činjenici da su granicu prešli s osobnom iskaznicom Republike Hrvatske, svoje državljanstvo Bosne i Hercegovine mogu dokazati osobnom iskaznicom izdanom od nadležnog organa Bosne i Hercegovine te se takve osobe ne mogu i ne smiju smatrati strancem u smislu Odluke koju je donijelo Vijeće ministara BiH, odnosno nikako ne bi smjeli prekršajno odgovarati. U prilog ovome ističem da je Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu propisano da se strancem na teritoriji Bosne i Hercegovine ne smatra državljanin Bosne i Hercegovine koji ima i državljanstvo neke druge države“, tvrdi ministar Grubeša. “To su upravo ove osobe zbog kojih i šaljemo Informaciju na Vijeće ministara”.

Ne sumnjamo da je došlo do zabune policijskih službenika na graničnom prijelazu i da se ne radi o namjernoj diskriminaciji, ali s obzirom na to da je Odluka o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu dovela u zabunu djelatnike Granične policije te ih navela da postupaju nezakonito i nanose štetu državljanima Bosne i Hercegovine, predložili smo da Vijeće ministara BiH donese Odluku o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu kojom će se, uz određene provjere, za vrijeme trajanja spomenute odluke, omogućiti povratak svih državljana Bosne i Hercegovine u svoju zemlju, a koji su se našli u legalnom boravku u drugoj zemlji, bez obzira na neposjedovanje važeće putovnice”, rekao je ministar Grubeša.

S-B.ba