Njemački državni Institut “Robert Koch” (RKI) objavio je dodatnu instrukciju koje vlasti te države moraju provoditi kada je riječ o ulascima u Njemačku.

Naime, nedavno su objavili listu od 131 zemlje koje se smatraju rizičnim, a među kojima je i BiH. Prema toj instrukciji onaj koji ulazi u Njemačku, a koji je u prethodna dva tjedna bio u bilo kojoj zemlji sa popisa, on po dolasku u Njemačku mora računati na obavezu izolacije.

Prema najnovijoj instrukciji, koja bi trebala donekle liberalizirati prethodnu, osobe koje dolaze iz rizičnih područja mogu biti izuzete od zahtjeva za karantenu u skladu s odgovarajućim propisima o karanteni nadležnih saveznih država, pod uvjetom da medicinskim certifikatom mogu dokazati da nisu zaražene koronavirusom.

U tu svrhu moraju predočiti molekularno biološki test ili tzv. PCR test ne stariji od 48 sati. S tim u vezi RKI je predočio novu listu zemalja čije PCR testove Njemačka prizna.

No, na toj listi se ne nalazi BiH, što znači da Njemačka trenutno ne priznaje PCR testove urađene u našoj državi. No, napomenuli su ako nije izvršen nijedan test prije ulaska, također je moguće testirati nakon ulaska u Njemačku.

S druge strane na toj listi, čije PCR testove Njemačka priznaje, nalaze se države poput Etiopije, Burkine Faso, Kambodže, Kongai itd. Također, Njemačka, sudeći prema ovoj listi, priznaje PCR testove iz Srbije i Albanije.

POPIS DRŽAVA ČIJI SU TESTOVI PRIZNATI

Testiranje u BiH novcima poreznih obveznika košta 215,20 KM

PCR detekciju SARS-CoV-2 virusa mogu obavljati samo laboratoriji zdravstvenih ustanova koji su verificirani od strane Federalnog ministarstva zdravstva.

-Za obavljanje predmetne djelatnosti od strane Ministarstva do sada su verificirani klinički centri Sarajevo, Tuzla i Mostar, Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo, KB Zenica i Opća bolnica Tešanj. Osim toga, određeno je da se kao podrška javnom sektoru u Federaciji BiH, za obavljanje laboratorijske dijagnostike na COVID-19 može uključiti i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Sarajevu-Laboratorij za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja, navode iz Ministarstva.

-Testiranja koja se svakodnevno obavljaju na osnovu medicinsko-epidemioloških indikacija se ne naplaćuju od pacijenata, nego se obavljaju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Navedene, odnosno verificirane javne zdravstvene ustanove u ovisnosti od svojih mogućnosti i kapaciteta mogu ovu uslugu pružati i u komercijalne svrhe, odnosno na osobni zahtjev građana. Testiranje ovom metodom u komercijalne svrhe svakako treba promatrati odvojeno od testiranja koja se svakodnevno obavljaju na osnovu medicinsko-epidemioloških indikacija i koja se, kako naglašavaju iz Ministarstva, ne naplaćuju od pacijenata, nego se obavljaju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Prilikom pružanja usluga testiranja u komercijalne svrhe, na zahtjev građana verificirane zdravstvene ustanove ne smiju koristiti testove i drugu potrebnu medicinsku opremu koju su dobile putem donacija, odnosno koje su im nabavljene iz sredstava proračuna na svim razinama, nego isključivo testove i opremu koju nabavljaju iz vlastitih sredstava, priopćeno je, prenosi N1.

-Cijenu PCR testiranja na SARS-CoV-2 virus u iznosu od 215,20 KM utvrdio je, sukladno svojim ovlastima iz članka 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30797, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), kao i propisanoj metodologiji, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

SirokiBrijeg.info