Centar za socijalni rad Ljubuški muči muku sa skrbnicima koji ne žele prihvatiti tu obvezu nad svojom rodbinom

LJUBUŠKI – Među brojnim poslovima i zadaćama koje obavlja Centar za socijalni rad Ljubuški je i uloga skrbništva. To se odnosi na obiteljske odnose, na prava i dužnosti članova obitelji, na brak i pravne odnose u braku, odnose roditelja i djece, posvojenje, skrbništvo i zakonsko izdržavanje te na neke oblike društvene i pravne zaštite obitelji. Radi se o širokom i složenom području u kojem Centar za socijalni rad ima ulogu društvenog nositelja zaštite obitelji.

U izvješću o radu u 2015. navodi se da je Centar kao tijelo skrbništva sudjelovao u sudskim postupcima, gdje se odlučivalo o pravima i interesima malodobne djece na traženje suda, u 10 slučajeva je sudjelovao kod ostavinskih rasprava i u osam proglašenja nestale osobe umrlom. U prošloj godini Sud je izrekao jednu mjeru pojačanog nadzora roditelja i dva ukora.

Djelatnici Centra dostavljali su socijalne anamneze na traženje različitih institucija i ustanova: tri anamneze za Kazneno-popravni zavod Mostar, pet mišljenja o događaju – nasilju u obitelji za PU Ljubuški, jednu anamnezu za Federalno ministarstvo rada i socijalne politike vezano uz rastavu braka, devet anamneza Općinskom sudu Ljubuški, jednu Županijskom tužiteljstvu i jednu Federalnom zavodu MIO.

Doneseno je 36 odluka o postavljanju privremenih skrbnika osobama nepoznatog boravišta, osam odluka o postavljanju skrbnika za posebne slučajeve odraslim osobama, jedna odluka o postavljanju skrbnika za posebne slučajeve malodobnoj osobi, deset osoba postavljanja stalnog skrbnika osobama kojima je potpuno oduzeta poslovna sposobnost, osam odluka o raspolaganju imovinom malodobnika, jedna odluka o određivanju imena djeteta i jedna odluka o izdavanju putne isprave malodobnom djetetu.

Izdano je 125 potvrda o poslovnoj sposobnosti, devet potvrda da se osoba ne nalazi na popisu osoba kojima je oduzeto roditeljsko pravo. U prošloj godini Centar je sudjelovao u pet slučajeva vezanih uz reguliranje izdržavanja djece kod poznatog očinstva i u jednom slučaju utvrđivanju očinstva.

– Problem u skrbništvu javlja se kod odabira skrbnika, jer se srodnici u većini slučajeva ne žele prihvatiti te obveze. Obiteljskim zakonom propisane su novčane naknade skrbnicima za obavljanje te dužnosti, ali do danas to pravo, oblik naknade, nije uvršteno ni u jedan proračun resornih ministarstava, što dodatno otežava odabir skrbnika, ističu djelatnici Centra za socijalni rad Ljubuški.

Ivan Kaleb / Večernji list BiH