Čak 14 usvojenih zaključaka za branitelje već dvije godine čeka svoju realizaciju

Još u lipnju 2014. godine, na prijedlog Povjerenstva za pitanje branitelja čiji su članovi tri člana iz svakog konstitutivnoga naroda, ali na temelju ranije presude Ustavnog suda FBiH, Dom naroda Parlamenta FBiH donio je 14 zaključaka o stanju braniteljskih prava, uz analizu dosadašnje primjene zakona o reviziji korisnika braniteljskih naknada, među kojima se i tražilo da se vrate prava onim braniteljima koji su nezakonito ostali bez svojih mirovina i invalidnina.

Iako su prošle više od dvije godine, braniteljske udruge i njihovi članovi uopće ne znaju što je s tih 14 usvojenih zaključaka. Prvi od zaključaka nalaže da u roku od 30 dana treba formirati tim za koordinaciju revizije u skladu sa zakonom i pravilnikom o formiranju i radu revizorskih timova.

Trebalo je pristupiti usklađivanju svih zakona koji reguliraju braniteljsku oblast s presudama Ustavnog suda FBiH i bez odgađanja otkloniti sve posljedice koje su nastupile do presuda tog suda. Zaključeno je da se, u dogovoru s Vladom ZHŽ, u roku od 15 dana uklone prepreke o reviziji, izvrši povrat pečata u skupinu za vojnu evidenciju i uspostavi isplata korisnicima invalidnina s područja ove županije.

Do kraja srpnja 2014. trebalo je donijeti zakon o jedinstvenom registru pripadnika Oružanih snaga i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, uz korištenje precizne ratne evidencije svih braniteljskih kategorija. Vladi FBiH je jednim od zaključaka naloženo da, u dogovoru s županijskim vladama, donese program zapošljavanja branitelja. Na istoj sjednici donesen je zaključak da se u roku od 30 dana krene s izmjenama i dopunama Zakona o pravima branitelja i njihovih obitelji na način da se u postupku utvrđivanja stupnja invaliditeta za ranjavanje i zarobljavanje branitelja ne može utvrditi postotak invalidnosti manji od 20%.

Kako je od usvojenih zaključaka od prije dvije godine malo toga realizirano, izaslanik HDZ-a BiH Mirko Batinić na prošloj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH zatražio je od Ministarstva branitelja i invalida rata da mu dostave pismeno “analitičko izvješće iz kojeg će se jasno vidjeti koji su i na koji način usvojeni zaključci provedeni”.

Traži se koliko je branitelja izvedeno iz prava za primanje mirovina i invalidnina i kad će oni biti vraćeni u sustav, na temelju donesenih zaključaka i Ustavnog suda FBiH i Doma naroda Parlamenta FBiH. Na temelju starih zakona, koje je donijela “platformaška” Vlada FBiH, braniteljima i invalidima rata koji su ostali na temelju revizijskog izvješća bez svojih novčanih naknada, nije dana mogućnost iskoristiti sve pravne lijekove pomoću kojih bi se utvrdilo tko je bio u pravu – oni ili revizijski timovi koji su ta rješenja donosili.

Zdenko Jurilj / Vecernji.ba