U utorak 31. prosinca 2019. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Zdenka Ćosića, održana 38. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila tekst Prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na Izmjenu Statuta Zavoda za javno zdravstvo Županije Zapadnohercegovačke, koji je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu i Procjenu plana za 2021. i 2022. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Rebalansa Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati trećeg dijela sredstava za investicije u zdravstvu predviđene Financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu poradi odmora, rekreacije i sporta na dijelu k. č. broj 366/1 k. o. Mostarska Vrata – Gradska i dijelu k. č. broj 2639 k. o. Ljubuški, Ljubuški;

Odluku o izmjenama Odluke o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju Županije Zapadnohercegovačke“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu;

Odluku o metodologiji izrade i donošenja Programa rada i Izvješća o radu Vlade Županije Zapadnohercegovačke i županijskih tijela;

Odluku o odobravanju isplate sredstava utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2019. godinu za boravak djece s posebnim potrebama u predškolskim ustanovama.

Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Županije Zapadnohercegovačke;

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza, razgraničenja i kapitala Županije Zapadnohercegovačke;

Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara županijskih ministarstava i uprava;

Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke;

Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova;

Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva pravosuđa i uprave.

Vlada ŽZH