Apelacijsko vijeće Suda Bosne i Hercegovine, u kaznenome predmetu protiv optuženika Bože Markića i pravne osobe “NAMEKS” d.o.o. Široki Brijeg donijelo je, dana 12.09.2018. godine, drugostupanjsku presudu kojom su odbijene, kao neutemeljene, žalbe branitelja optuženika Bože Markića i zastupnika optužene pravne osobe „NAMEKS“ d.o.o. Široki Brijeg, dok je uvažena žalba Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, pa je prvostupanjska presuda Suda BiH, od 28.06.2018. godine, preinačena u odluci o kaznenopravnoj sankciji izrečenoj optuženiku Boži Markiću, te u odluci o oduzimanju imovinske koristi pribavljenoj izvršenjem kaznenoga djela, na način da je optuženi Božo Markić oglašen krivim za počinjeno produljeno kazneno djelo porezna utaja ili prijevara iz članka 210. stavak 1., u svezi s člankom 54. Kaznenoga zakona Bosne i Hercegovine, te mu je izrečena uvjetna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Istodobno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženik u roku od 3 (tri) godine, od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo kazneno djelo. Kao sporedna, optuženiku je izrečena i novčana kazna u iznosu od 10.000,00 KM .

Istom presudom je određeno da se od optužene pravne osobe „NAMEKS“ d.o.o. Široki Brijeg oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem kaznenoga djela u iznosu od 46.091,00 KM.

U preostalome dijelu prvostupanjska presuda je ostala neizmijenjena, priopćeno je iz Suda BiH.

Činjenični temelj optužnice:

U optužnici se navodi da je optuženik Božo Markić, u svojstvu osnivatelja i direktora bez ograničenja ovlasti i u svojstvu odgovorne osobe u pravnoj osobi NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg u periodu svibanj 2011. godine pribavio dokumentaciju lažnoga sadržaja temeljem koje je pravna osoba u evidencijama prikazala, obračunala i putem podnošenja PDV prijava lažnoga sadržaja ostvarila neutemeljen i nezakonit odbitak ulaznoga poreza u iznosu od 46.091,00 KM, za koji iznos je oštetio proračun Bosne i Hercegovine. U optužnici se navodi da je pravna osoba NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg raspolagala protupravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 46.091,00 KM, koju je u ime, za račun i u korist ostvario optuženik Božo Markić.

Točke optužnice:

Optužnica tereti optuženika Božu Markića da je počinio kazneno djelo porezna utaja ili prijevara iz članka 210. stavak 1. u svezi s člankom 54. Kaznenoga zakona BiH, a optuženu pravnu osobu NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg kazneno djelo porezna utaja ili prijevara iz članka 210. stavak 1. u svezi s člankom 54. i 124. Kaznenoga zakona BiH.

Tijek predmeta:

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je dana, 06. veljače 2018. godine optužnicu koja optuženika Božu Markića tereti da je počinio kazneno djelo porezna utaja ili prijevara iz članka 210. stavak 1. u svezi s člankom 54. Kaznenoga zakona BiH, a optuženu pravnu osobu NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg kazneno djelo porezna utaja ili prijevara iz članka 210. stavak 1. u svezi s člankom 54. i 124. Kaznenoga zakona BiH.

U predmetu Božo Markić i dr. na ročištu za izjašnjenje o krivnji održanom 10. travnja 2018. godine optuženik Božo Markić izjasnio se da nije kriv za kazneno djelo porezna utaja ili prijevara iz članka 210. stavak 1. u svezi s člankom 54. Kaznenoga zakona BiH, a optužena pravna osoba NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg da nije kriva za kazneno djelo porezna utaja ili prijevara iz članka 210. stavak 1. u svezi s člankom 54. i 124. Kaznenoga zakona BiH.

Glavna rasprava u ovome predmetu otvorena je 07. svibnja 2018. godine.

Sudija pojedinac: Tankić Izo

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održane glavne rasprave u predmetu protiv optuženika Bože Markića i pravne osobe „Nameks“ d.o.o Široki Brijeg, donio je, dana 28.06.2018. godine, presudu kojom je optuženik Božo Markić oglašen krivim da je počinio produženo kazneno djelo porezne utaje ili prijevare iz članka 210. stavak 1. u vezi sa člankom 54. KZ BiH. Sud mu je izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženiku Boži Markiću, za počinjeno kazneno djelo utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženik u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo kazneno djelo.

Pravna osoba „Nameks“ d.o.o. Široki Brijeg odgovorna je što je počinila produženo kazneno djelo porezne utaje ili prijevare iz članka 210. stavak 1. KZ BiH u vezi sa člankom 54. i člankom 124. KZ BiH, pa joj je Sud izrekao novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 KM.

Sjednica Apelacijskoga vijeća održana je 12. rujna 2018. godine.

Apelacijsko vijeće Suda Bosne i Hercegovine, u kaznenome predmetu protiv optuženika Bože Markića i pravne osobe “NAMEKS” d.o.o. Široki Brijeg donijelo je, dana 12.09.2018. godine, drugostupanjsku presudu kojom su odbijene, kao neutemeljene, žalbe branitelja optuženika Bože Markića i zastupnika optužene pravne osobe „NAMEKS“ d.o.o. Široki Brijeg, dok je uvažena žalba Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, pa je prvostupanjska presuda Suda BiH, od 28.06.2018. godine, preinačena u odluci o kaznenopravnoj sankciji izrečenoj optuženiku Boži Markiću, te u odluci o oduzimanju imovinske koristi pribavljenoj izvršenjem kaznenoga djela, na način da je optuženi Božo Markić oglašen krivim za počinjeno produljeno kazneno djelo porezna utaja ili prijevara iz članka 210. stavak 1., u svezi s člankom 54. Kaznenoga zakona Bosne i Hercegovine, te mu je izrečena uvjetna osuda kojom mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Istodobno je određeno da se izrečena kazna neće izvršiti ako optuženik u roku od 3 (tri) godine, od dana pravomoćnosti presude, ne počini novo kazneno djelo. Kao sporedna, optuženiku je izrečena i novčana kazna u iznosu od 10.000,00 KM (deset- tisuća konvertibilnih maraka).

Sud BiH