Anketiranje kućanstava po Grudama o radnoj snazi od 11. do 24. travnja

GRUDE – U vremenu od 11. do 24. travnja ove godine, sukladno Programu i Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH na području naše općine Grude provesti će se Anketa o radnoj snazi.

Anketiranje kućanstava na terenu obavljaju anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Anketa o radnoj snazi provodi se u uzorkom izabranim kućanstvima na području naše općine.

Temeljni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena radne snage u zemlji.

Koristimo ovu priliku da Vas zamolimo za puno razumijevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti.

Prikupljeni podatci iz Ankete su povjerljivi i isti će se, sukladno odredbama Zakona o statistici Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, br. 63/03 i 9/09), koristiti isključivo u statističke svrhe.

Federalni zavod za statistiku