U svojoj 83. godini života preminuo je don Nedjeljko Galić. Sprovodna sveta misa održati će se u ponedjeljak 22. siječnja u 14.00 sati u župnoj crkvi sv. Stjepana Prvomučenika u Gorici, a poslije svete mise obaviti će se ukop pokojnika u obiteljsku grobnicu u mjesnom groblju Šamatorija.

Don Nedjeljko je rođen u Gorici, župa Gorica – Sovići, općina Grude, 2. 8. 1935. od oca Franje i majke Kate rođene Pandžić.

Osnovnu školu završio je u svojoj Gorici, a klasičnu gimnaziju u sjemeništu u Zagrebu.

Nakon toga je služio vojsku u Zagrebu, Ilirskoj Bistrici i Umagu (1955.-1957.) i ujesen 1957. godine upisao filozofsko teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu koji je završio 1963. godine. Za đakona Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je u Zagrebu u ožujku 1962. a za svećenika ga je zaredio, nakon završene pete godine studija, biskup Petar Čule u Gorici 29. lipnja 1962.

Nakon što je završio i šestu godinu studija, bio je župni vikar u Kruševu (1963.-1964.) te je na istu službu Studencima imenovan 1. lipnja 1964. a razriješen dekretom od 20. kolovoza 1965. Svoj pastoralni rad u Studencima, uz redovito održavanje župnoga vjeronauka, posvetio je i provođenju liturgijske obnove i osobito uvođenja obreda svete Mise na hrvatskome jeziku.

Nakon toga bio je župnik u Vinici godinu dana (1965.-1966.) a onda je imenovan župnikom u novoosnovanoj župi Jare (1966.-1985.) gdje je sagradio župnu kuću i crkvu. Nakon 19 godina iz Jara je premješten za župnika u Gradinu (1985.-2004.) a odatle je 2004. prešao na službu upravitelja Svećeničkoga doma u Mostaru koju je obnašao do 2008.

Umirovljen je u jesen 2010. sa stalnim boravkom u Svećeničkom domu u Mostaru.

Grude.com