Ovog petka je održana 30. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje.

Vijećnici su usvojili Zaključak o prihvaćanju Nacrta Proračuna za 2020. godinu i provođenja javne rasprave. Proračun, kao i nekoliko prethodnih godina, bilježi rast na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima priključenja na sustav vodoopskrbe pitkom vodom u općini Posušje.

Zbog isteka mandata, vijećnici su razriješili dužnosti ravnateljicu Dječjeg vrtića Bajka Željku Martić, dok je za vršiteljicu dužnosti ravnateljice imenovana Kristina Milas.

Na ovoj sjednici usvojen je i Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Općine Posušje i Grada Sinja. Kako stoji u obrazloženju, inicijativa se temelji na vrijednostima istkanim kroz stoljeća zajedničke tradicije i povijesti, kao i brojnim drugim dodirnim točkama i sličnostima Posušja i Sinja. Ova Odluka i Sporazum o partnerstvu i suradnji potvrda je prijateljskih odnosa te namjere nastavljanja i proširivanja suradnje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva na području gospodarstva, kulture, sporta, obrazovanja, turizma, poljoprivrede, zdravstva, zaštite i uređenja životne okoline, te na drugim područjima društvenog života.

Iz područja urbanizma, katastra i imovinsko pravnih odnosa, usvojene su sljedeće točke:

• Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POSUŠJE (Kovači-Busarušići)

•Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POKLEČANI (Zaglavica-Macanovići)

•Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Vinjani-Ponori

•Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana RASTOVAČA (Rastovača polje-Jabuka)

•Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana poslovno-industrijske zone „OSRDAK“

•Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana POSUŠJE (Kapetanići-Gornja Bilina ograda)

Po završetku sjednice Općinskog vijeća upriličena je posjeta vijećnika i općinskih službi radovima na novoj Osnovnoj školi fra Petar Bakula za koju je planiran dovršetak I. faze izgradnje do početka iduće školske godine.

Općina Posušje