ŠIROKI BRIJEG – Povodom 110. obljetnice od početka rada Pučke škole u Rasnu, danas jedine škole u Hercegovini koja je očuvala svoju izvornost, u dvorištu škole postavljen je info-pano. U Državnom i Bečkom arhivu pronađena je projektna dokumentacija vezana za izgradnju škole. Dio iznimno vrijednih povijesnih spisa postavljen je na pano i bit će dostupan javnosti. Organizator ove aktivnosti je Hrvatsko društvo čuvara baštine uz potporu Federalnog ministarstva kulture i športa.

PUČKA ŠKOLA U RASNU

Prvu Narodnu osnovnu školu na području Širokoga Brijega osnovali su franjevci nedaleko od samostana godine 1867. U školu su se upisivala djeca iz Širokog Brijega i okolnih sela. Dolaskom austrougarske vlasti otpočinju s radom državne škole u Ljutom Docu, Rasnu, Kočerinu i Gornjem Gracu.

rasnoškola 29042016 2

Značajno mjesto u izgradnji rašnjanske škole zasigurno pripada ondašnjem župniku fra Lovri Sopti. Gradnja je 1901. započela, a škola je počela s radom školske 1905./06 godine. Uz prostorije predviđene za nastavu školska zgrada je u svome sastavu imala i učiteljski stan, čatrnju, drvarnicu, te prostran školski vrt. Zgrada je u potpunosti zadovoljavala standarde prilično zahtjevne austrougarske uprave.

rasnoškola 29042016 3

Naime, vodilo se računa o smještaju zgrade, dimenzijama prostorija, osvjetljenju, grijanju, higijenskim uvijetima i sl. Položaj škole doista je idealan, na blagom brežuljku, iznad polja, u blizini župne crkve s ogromnim školskim okolišem. Ukupna duljina zgrade je 19,90 m, a širina 11,50 m. Zidana je od domaćega kamena, tako da su zidovi debljine 70 cm. Školska zgrada do dana današnjeg sačuvala je svoju izvornost, što je zaista rijedak primjer u ovom dijelu Hercegovine. Cjelovita obnova školske zgrade započela je godine 1997., a radovi su završeni za njezinu 100. obljetnicu (2001.godine).

Ivan Dugandžić