Sukladno Zakonu o blagdanima i neradnim danima u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 9/04), petak 1. studenog (svetkovina Svih svetih) i subota 2. studenog 2019. godine (Dušni dan) su neradni dani na prostoru Županije Zapadnohercegovačke.

ZAKON O BLAGDANIMA I NERADNIM DANIMA U ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Zakonom utvrđuju se blagdani i neradni dani u Županiji Zapadnohercegovačkoj te postupanje građana, pravnih i fizičkih osoba u skladu s tim.

II. TEMELJNE ODREDBE

Članak 2.
Blagdani i neradni dani koji su pred nama u Županiji Zapadnohercegovačkoj su: petak 1. studenog (svetkovina Svih svetih) i subota 2. studenog 2019. godine (Dušni dan)

Članak 4.
U dane blagdana i neradnih dana iz članka 2. ovog Zakona u Županiji Zapadnohercegovačkoj se ne radi.

Uposlenici u Županiji Zapadnohercegovačkoj imaju pravo na naknadu plaće za dane iz članka 2.

Članak 5.
Ugostiteljski objekti i dežurne trgovine mogu raditi u dane iz članka 2. ovog Zakona samo u vremenu utvrđenom općinskim odlukama o radnom vremenu.

One službe, koje zbog prirode posla moraju raditi u dane navedene člankom 2. ovog Zakona, raditi će sukladno svojim aktima.

Članak 6.
Ako je neki dan blagdana i neradni dana iz članka 2. ovog Zakona nedjelja, blagdan se ne prenosi u idući radni dan.

Članak 8.
Vlada Županije može odrediti koja su Županijska i općinska tijela uprave, javne ustanove, te pravne i fizičke osobe, dužne raditi u blagdane i neradne dane iz članka 2. ovog Zakona.

III. NADZOR

Članak 9.
Nadzor nad provedbom ovog Zakona obavljat će ovlaštene inspekcijske službe sukladno važećim propisima.

IV. KAZNENE ODREDBE

Članak 10.

Novčanom kaznom od 3.000 do 5.000 KM kaznit će se prekršaj poslodavac- pravna osoba ako: posluje suprotno odredbama članka 1. ovog Zakona.

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaje iz članka 1 .ovog Zakona.

Novčanom kaznom od 500 do 1.000 KM kaznit će se prekršaj poslodavac- fizička osoba ako posluje suprotno odredbama članka 1. ovog Zakona.

Članak 12.
Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke.

Zakon je stupio na snagu 19. srpnja 2004. godine

SirokiBrijeg.info