Darovatelji za Crkvu i samostan:

Marko Suton + Joze Trn 100 KM

Obitelj + Darinka Ćužića Grad 100 KM

Miljenko Zovko + Marka Oklaji 100 KM

Obitelj + Mile Topić Grad 100 KM

Ivica Zovko + Nade Oklaji 100 KM

Oni koji su prijavili za hodočašće na grob blaženog Alojzija Stepinca u subotu 3. ožujka polaze točno u pola noći autobusom ispred crkve na Širokom Brijegu.

Od tiska imate novije brojeve Glasa koncila i Katoličkog tjednika.

U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Mile Hrkać + Joze iz Dobrkovića.

Nada Zovko + Marijana iz Oklaja, opremljena.

Jozo Ćavar + Pere iz Knešpolja.

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 25.2. do 3.3.2018.

DAN MISNE NAKANE
 

Nedjelja,

25. 02. 2018.

 

 

 

6.30 –  Za + Petra Galića

8.00 – Za + Ivana Šaravanju i ostale ++

9.30 – Za + Ivana Galića

 

11.00 –  MISA ZA NAROD

 

18.00 – Za ++ Jozu i Ivu Jelić i ostale ++

 

 

 

Ponedjeljak,

26. 02. 2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Iliju, Žarka, Anu, Peru i Gojka Jelića

Za + Marijana Lasića i ostale ++

Za ++ Martina i Ružu Kožul

Za ++ Janju i Antu Ivankovića

Za + Ivana Hrkaća

Za++ Zorku, Mirjanu i Stjepana Primorca

 

 

Za ++ Ivu, Miška i Brunu Hrkaća i ostale ++

 

 

 

Utorak,

27. 02. 2018.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Jozu i Anđelku Kutle

Za ++ Milana i Anicu Kutle i ostale ++

Za ++ Maru i Jozu Mikulića

Za + Ivana Zeljku

Za + Tomu Hrkaća i ++

Za + Nadu Zeljko i ++

 

Za ++Grgu, Anicu, Maru, Jelu, Božicu i Blagu Kraljević
 

 

 

Srijeda,

28. 02. 2018.

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Matu, Blagu i Zorku Šušak

Za ++ Jozu, Anicu, Milicu Soldo i ostale ++

Za + Tomu Sesara

Za + Branka Marušića

Za + Rajka Mandića

Za ++ Katu i Petra Soptu

 

Za + Pavu Zadru

 

 

Četvrtak,

01. 03. 2018.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Vencela Pralasa

Za + Žarka Pavkovića

Za ++ Božu i Šimu Hrkać

Za ++ Stanka i Ivu Marušić i ostale ++

Za + Ivicu Filipovića

Za ++ Anđu i Blagu Sesara

 

 

Za ++ Sofiju, Milijana i Blagu Zeljku
 

 

Petak,

02. 03. 2018.

 

 

 

 

18 sati

 

 

 

Za ++ Dragicu, Milu i Patrika Šuška

Za ++ iz ob. Pavković i Marušić

Za + Šimuna Karačića i ostale ++

 

Za + Stojana Barbarića i ostale ++
 

 

 

Subota,

03. 03. 2018.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Srećka, Franu i Borku Leko

Za ++ Ivana, Jozu (ž.) i Boškana Cigića

Za + Slavku Marušić i ostale ++

Za + Vinka Kraljevića i ostale ++

Gospin-brig.info