Uskoro bi prijevozničke usluge na prostoru BiH mogle biti osjetno skuplje, ako se usvoji inicijativa za donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, koju već dulje vrijeme predlaže Udruga poslodavaca FBiH.

U spomenutoj inicijativi od mjerodavnih institucija traže izmjenu Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u kojima će se: uvesti obveza plaćanja PDV-a stranim prijevoznicima za usluge prijevoza putnika, traže da se domaćim i stranim prijevoznicima PDV obračunava na isti način te da se obračun PDV-a uskladi s trenutačnim načinom obračuna u državama okruženja i državama Europske unije.

Predlagatelji ove inicijative ističu kako prema odredbama postojećeg pravilnika strani prijevoznici prilikom prijevoza putnika preko teritorija Bosne i Hercegovine ne plaćaju PDV. – S razlogom se pitamo zašto strani prijevoznici ne plaćaju PDV prilikom prelaska preko teritorija BiH kada je ta obaveza u propisana člankom 60. Zakona o PDV-u.

U navedenim propisima definirano je da se osoba koje nema prebivalište u BiH, a ostvaruje oporezivi promet dobara i usluga u BiH, u smislu članka 60. Zakona o PDV-u, registrira kod Uprave za neizravno oporezivanje i imenuje poreznog punomoćnika koji ima sjedište u BiH – stoji u inicijativi.

Također, napominju kako su velike posljedice neplaćanja PDV-a od stranih prijevoznika u proračunu BiH te da se na ovaj način obavlja diskriminacija domaćih prijevoznika koji plaćaju PDV u odnosu na strane prijevoznike, čime se smanjuje konkurentnost domaćih prijevoznika.

– Neizravna šteta ogleda se u tome što su bh. prijevoznici u neravnopravnom položaju u odnosu na strane. Svaki bh. prijevoznik plaća 17% PDV-a na prihod ostvaren u BiH, dok taj trošak strani prijevoznik nema. Ujedno, to znači da strani prijevoznici ostvaruju izvrstan profit te za navedeni postotak mogu ponuditi jeftiniji prijevoz u odnosu na bh. prijevoznike – piše u inicijativi.

Naime, još od 2006. godine, strani prijevoznici iz nepoznatih razloga imaju privilegiju da ne plaćaju PDV zbog čega je država izgubila na stotine milijuna maraka čistog prihoda.

– Svaka država svojim propisima jasno definira obvezu prijevoznika iz drugih država da prijave prihod koji je, za izvršenu prijevoznu uslugu, ostvaren na njezinu teritoriju te na bazi postotka prijeđene kilometraže u toj državi i stope poreza obračunaju i uplate pripadajući iznos sredstava. Zbog toga, prijevoznici u svakoj od država u kojima prijevoze ili izravno ulaze moraju se prijaviti i dobiti takozvani porezni broj.

Visina stope poreza različita je od države do države i kreće su u omjeru od devet do 25 posto – piše u dopisu, uz napomenu kako neobračunavanje i neplaćanje poreza za izvršenu prijevoznu uslugu u zemljama tranzita ili odredišta za sobom povlači rigorozne sankcije. One mogu biti izražene kao visoke novčane kazne, oduzimanje prava na održavanje prijevoza, do zabrane ulaska vozila prekršitelja zakona o plaćanju PDV-a na teritorij dotične države.

Većinska poslovna zajednica BiH, komore, poslovne udruge i druge organizacije, pismeno su podržali prijedlog za izmjenu sporne odluke.

Zdenko Jurilj / Vecernji.ba