FOTO: Mili Marušić

ŠIROKI BRIJEG – Ove srijede na red je došlo čišćenje terena oko prometnice u naselju Puringaj – put ka naselju Vagan, što je uglavnom uredno odrađeno. Međutim čišćenjem drače i lužine je po milijunti put razotkirvena naša nekultura i zaostalost, odnosno teška nečistoća u našim glavama – manifestirana smećem bačenim pored prometnice.

Kada bi na tih nekoliko stotina metara od vrtića na Puringaju do Vagana sada kupili taj otpad, mislim da bi jedan kontejner bio nedovoljan. Govorimo o smeću udaljenom manje od jednog metra od asfalta. O onom koji je i dalje bačen da ne govorim.

Pitam se do kada više?? Pa u čemu je problem? Kako mislimo napredovati?

To je smeće naših vozača koji očito nemaju dovoljno mjesta u vozilima da ga sačuvaju dok ne stignu do obližnjeg kontejnera.

To je smeće nove generacije širokobriježana, naše budućnosti. Nakon što konzumiraju kupljeni prehrambeni proizvod – djeci je NORMALNO da bace ambalažu na pod – kao da se nikada više neće vratiti na to mjesto. Strašno!

Ali šta će dijete kad nije od koga imalo naučiti ili dobiti opomenu/kaznu za bacanje smeća po kući, po ulici, po igralištu.

Baš me zanima da li iste te osobe koje bacaju svoje smeće na svoju prometnicu – bacaju smeće po ulici kada se nađu u Stuttgartu ili Mannheimu ili Beču ili gdje god?

Hrvati i katolici vole svoje i čuvaju svoje? Ne bih rekao, jer činjenice tvrde obrnuto.

Seljački je se vaditi “kako nema niđe kante”, kako se “pune kante ne čiste”, “šta radi komunalno” i te zaostale fraze. Zar je problem naučiti svoje dijete da svoj otpad nosi sa sobom sve dok ne nađe prikladno mjesto za odložiti ga?? Pa zar je to znanstvena fantastika? Ili nam je u genima da smo šabani?

Svi ćemo se složiti kako je ružno vidjeti smeće pored ceste, na igralištu, u rijeci i općenito prirodi. Svi ćemo se složiti kako otpad treba bacati tamo gdje pripada, pa ako nema kante usput – ponesi doma i tu baci u kantu.

Ovo nije preuveličavanje, ovo je mnogo ozbiljniji problem nego što se čini jer se radi o neodgoju – a time i nekulturi. Od odgoja sve kreće, a ovo je ČISTI DOKAZ NEODGOJA I NEKULTURE. Svoju djecu učimo svojim LOŠIM primjerom.

U nastavku vam donosimo samo jedan dio zabilježenog otpada na ovom lokalitetu, a koji na žalost nije jedini:

Čitatelj portala SirokiBrijeg.info