U nedjelju 20. svibnja na Čerigaju je upriličeno slavlje 174. obljetnice dolaska fratara.

Čerigaj je smješten na uzvisini, od milja zvan “Orlovsko gnijezdo”, odakle su fratri počeli nadlijetati ovaj kraj i cijelu Hercegovinu ne bi li dosegli duhovne, kulturne i civilizacijske dosege kakve su viđali po Europi dok su se školovali u prvom redu za svećenike–duhovnike svome narodu, a zatim i za doktore (fra Mato Nikolić), kirurge (fra Mihovil Sučić) te profesore, na taj način donoseći u BiH umijeća koja će oplemeniti našega čovjeka i cijelu BiH.

17. svibnja 1844. na horizontu umornih fratara od puta iz Kreševa ukazalo se mjesto Čerigaj, gdje su fratri načinili prvo konačište i skovali planove kako uzdići misao i duh izmorenoga “svita” ovoga kraja.

Uz veliki broj vjernika koji se razasuo na Čerigaju oko stare crkve, bili su i fratri s Briga, a ovogodišnju proslavu je učinio svečanijom fra Stanko Mabić koji je čitao je misna čitanja, a zbor je svojim gromkim glasom dao ovoj obljetnici i notu svečanosti.

Jabuka.tv