Emancipirane žene

Dobro je.
Pomakle žene s mrtve točke.
Emancipirale se pa sad
imaju pravo glasa,
uglavnom na izborima.

Imaju pravo i na rad.
Nitko im ne brani
da rade po dva posla,
ako stignu, a uz to
da obavljaju kućanske poslove
i one oko kuće.
Ako pak imaju djecu, slobodno ih mogu
odvozit i dovozit, šta kom treba.
Dobro je da voze
i sve to stignu časkom obletit.

Krajnje je vrijeme
da moderno potlačene žene
i kući i selu kažu
DOSTA.

Rene / SirokiBrijeg.info