Danas 13.06.2018(na Svetog Antu)u medijima su objavljeni brojevi pripadnika HVO-a koji su „učestvovali“u Domovinskom ratu u BiH,odnosno brojevi onih tzv“branitelja/boraca HVO-a ŽZH“te brojevi onih pripadnika HVO-a koji su korisnici BIZ(Braniteljsko-invalidske zaštite u FBiH) u ŽZH,te broj tzv“Branitelja/Boraca HVO-a po vremenu učešća u ratu“.

Kako je Federalni ministar Branitelja Salko Bukvarević mjesecima i najavljivao on je počeo s javnom objavom tih podataka, i krenuo je prvo s takvim podacima u TK (Tuzlanski kanton/županija) otkud on potječe, da bi se konačno objavili i podaci za ŽZH i ukupni podaci za HVO-a u FBiH.

1.Ukupan broj Branitelja u HVO-a u FBiH po podacima ministra Salke Bukvarevića je 196 580,

2.Ukupan broj Branitelja HVO-a u HNŽ je 52 852,

3.Ukupan broj Branitelja HVO-a u ŽZH je 26 408,

4.Ukupan broj Branitelja HVO-a u HBŽ je 17991,

5.Ukupan broj Branitelja HVO-au Srednjobosanskoj županiji je 53139,

6.Ukupan broj Branitelja HVO-a u Posavskoj županiji je 18 965,

7.Ukupan broj Branitelja HVO-a u Zeničko-Dobojskoj županiji je 18 434,

8.Ukupan broj Branitelja HVO-a u Tuzlanskoj županiji je 3 437,

9.Ukupan broj Branitelja HVO-a u Sarajevskoj županiji je 2 563,

10.Ukupan broj Branitelja HVO-a u Unsko-Sanskoj županiji je 2790,

11.Ukupan broj Branitelja HVO-au Bosasnko-Podrinjskoj županiji je 1,

1.Što se tiče korisnika prava iz BIZ među pripadnicima HVO-a (Braniteljsko-invalidske zaštite u FBiH) njih je ukupno 22 173,

2.RVI ima ukupno 17 536,

3.Obiteljske invalidnine (obitelji poginulih, nestalih i umrlih Branitelja) ima 4141,

4.Nositelja najvećih ratnih priznanja i odličja ima 2331,

Ovdje nisu ubačeni podaci povoljno umirovljenih pripadnika oružanih snaga po osnovu zapovjednih dužnosti i uvjeta za povoljnije umirovljenje, 57:20, 40:20 itd.

Objavljeni su brojevi Branitelja HVO-a po vremenu učešća u ratu od njih ukupno 196 580

1.Od 1 do 365 dana u vojnoj evidenciji ima Branitelja 89 635,

2.Od 1 do 2 godine u vojnoj evidenciji ima Branitelja 16 556,

3.od 2 do 3 godine u vojnoj evidenciji ima Branitelja 15 822

4.Od 3 do 4 godine u vojnoj evidenciji ima Branitelja 22 602,

5.Preko 4 godine u vojnoj evidenciji ima Branitelja 51 965,

1.Korisnika prava BIZ (Braniteljsko-invalidske zaštite u ŽZH) ima ukupno 4578,

2.RVI ima ukupno 3774,

3.Obiteljska invalidnina (obitelji poginulih, nestalih i umrlih Branitelja) ima 334,

4.Nositelja najvećih ratnih odličja ima 470,

5.Ovdje također nema podataka o povoljno umirovljenim pripadnicima HVO-a iz ŽZH po osnovu zapovjednih dužnosti,i povoljno umirovljenih po osnovu 57:20,40:20 itd.

Poštovani Branitelji i članovi URB HVO-a ŽZH!

Udruga Razvojačeni Branitelji HVO-a ŽZH se od svog osnutka 10.03.2018 godine,ali i od mnogo godina prije osnivanja od 2013 godine kada se zvala UZB ŽZH borila za provedbu/implementaciju Rezolucije Branitelja u FBiH, zajedno s koordinacijom udruga proisteklih iz Domovinskog rata u FBiH komponente Armije BiH, a u kojoj su sadržani svi zahtjevi razvojačenih Branitelja u FBiH bez ikakvih stalnih novčanih mjesečnih primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu.

Održano je na stotine sastanaka na kojima su bili i predstavnici razvojačenih Branitelja iz obje vojne komponente te predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH i gdje je pokušano na razne načine Rezoluciju Branitelja provesti u život. Zbog opstrukcije i samovolje predstavnika te vlasti u FBiH u više navrata je dolazilo do masovnih prosvjeda i blokada cijele FBiH. Ono u čemu se predstavnici razvojačenih Branitelja nisu mogli složiti s predstavnicima vlasti u FBiH bilo je slijedeće:

1.Da se Izradi i javno objavi registar Branitelja u FBiH i objavi javno spisak korisnika prava u iz BIZ(braniteljsko-invalidske zaštite u FBiH).

2.Da se Braniteljima dodijeli Braniteljski dodatak po vremenu učešća u Domovinskom ratu ali uz napomenu kako se taj dodatak treba dodijeliti samo Braniteljima iz borbenog sektora uz uvjet kako isti nemaju nikakvih drugih prava iz Domovinskog rata,

3.Da se smanji broj udruga proisteklih iz Domovinskog rata s broja 1 600 na njih 6 do 10.

Federalni ministar Branitelja Salko Bukvarević sa svojim suradnicima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata iz obje vojne komponente (HVO-a i Armija BiH) odnosno te tzv “krovne, temeljne ili reprezentativne udruge” je uvijek naglašavao kako će njegovo ministarstvo objaviti broj pripadnika Branitelja i broj korisnika prava iz BIZ što je konačno i učinio, međutim udruge potpisnice Rezolucije Branitelja su uvijek tražile „izradu“ zakona o jedinstvenom registru Branitelja i tu se nikako nisu mogle složiti s ministrom Bukvarevićem jer Objava registra Branitelja je tek običan igrokaz u kojemu se ništa ne zna, tko je i gdje bio u ratu, odnosno štite se „lažni“ Branitelji i lažni korisnici prava. Sada su konačno objelodanjeni ti brojevi Branitelja i korisnika prava iz BIZ od kojih istinski Branitelji bez ikakvih prava po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu nemaju ništa niti će išta od toga dobiti.

Objavljeni brojevi pripadnika Branitelja HVO-a da nisu istiniti bili bi žalosni i smiješni. 196 580 tzv“Branitelja“HVO-a a URB HVO-a ima službene podatke kako je kraj rata u FBiH (23.12.1995)dočekalo cca 37 000 pripadnika HVO-a.

Kad se k tome pridoda cifra korisnika prava BIZ od 22 173 a sve pripadnici HVO-a gdje u ŽZH ima 4578 tzv “Branitelja HVO-a“, gdje je RVI 3774, obiteljskih invalidnina 334, dobitnika najviših ratnih odličja 470, onda se s pravom svi moramo upitati u što je to URB HVO-a ŽZH odnosno UZB dirnula?

Da li je dirnula u osinje i stršljenovo gnijezdo koje se ne smije dirati jer u tom odgovoru leže mnoge sudbine? Sudbine naših kolega Branitelja koji su dali svoj život da bi nam svima bilo bolje, sudbine naših Branitelja koji su digli ruku na sebe, sudbine naših Branitelja koji žive na rubu ekonomske ili socijalne isključivosti, a konačno sudbine mnogih naših kolega Branitelja koji su sve poslali i finu materinu i napustili svoja vjekovna ognjišta i otišli zajedno sa svojim cijelim obiteljima u potragu “trbuhom za kruhom”. Sudbine naših kolega Branitelja koje su njihove supruge i djeca poslale u finu materinu i vratile se njenoj materi ili ćaći a njega ostavile da gleda prema putu za nigdje.

Konačno završni odgovor na tzv “objavu“ registra pripadnika HVO-a u FBiH te u ŽZH, kao i tzv “objavu“ broja korisnika prava HVOa u FBiH i ŽZH:

URB HVO-a ŽZH se apsolutno ne slaže sa smiješnom objavom tih podataka i nikada se s njom neće složiti. Ono što URB HVO-a ŽZH traži i od čega nikada neće odustati je slijedeće:

1.Javna objava jedinstvenog registra Branitelja u FBiH uz odvajanje borbenog od neborbenog sektora te javna objava spiska korisnika prava iz BIZ(Braniteljsko-invalidske zaštite),

2.Pravo a Braniteljski dodatak samo za one Branitelje iz borbenog sektora koji ne ostvaruju nikakva stalna novčana mjesečna primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu u FBiH,

3.Smanjenje broja udruga proisteklih iz Domovinskog rata u FBiH s broja 1600 na broj 6 do 10 ukupno.

S obzirom kako je u pripremi sjednica Zastupničkog doma Parlamenta FBiH predviđene za kraj lipnja 2018 godine na kojoj bi se između ostalog trebalo raspravljati upravo o zahtjevima sadržanim u Rezoluciji Branitelja URB HVO-a će dati svoje viđenje i priopćenje na tu sjednicu ali neće prije održavanja te sjednice jer postoje određeni krugovi u tzv “braniteljskim redovima“ koji se vole kititi tuđim perjem. Pa im ovim putem URB HVO-a neće biti suradnik već im ostavlja na volju da nastave svoj put kojim su krenuli a URB HVO-a ŽZH svoje prijedloge za provedbu Rezolucije Branitelja će ubuduće štititi samo svojim amandmanima, prijedlozima i sugestijama na ponuđene nacrte zakona o pravima razvojačenih Branitelja i zakona o udrugama od posebnog društvenog značaja od kojih su mnogi do sada usvojeni a biti će i od sada.

Konačno svatko će preuzeti svoju odgovornost pred svojim članovima za uspjeh ili neuspjeh provedbe/implementacije Rezolucije Branitelja sukladno svom načinu borbe od kojih je jedan nasilnički, rušilački, ubilački,i diskriminirajući prema svim Braniteljima koji ne pripadaju tzv “kampu heroja“ u Sarajevu te tzv “šatoru istine“ na Bijači, a kojim načinom se iznose laži, prijetnje, insinuacije, bez ikakve argumentacije i dokaza prema svima onima koji ne pripadaju tom kampu ili šatoru, samo se postavlja pitanje za koga i za čiji račun se to radi, iako je i tu jako blizu odgovor, koji će uskoro biti objelodanjen cjelokupnoj javnosti, dok je drugi način na temelju dokaza, činjenica i argumentacije kojim se želi postići potpuni uspjeh u provedbi Rezolucije Branitelja za Branitelje iz borbenog sektora koji ne ostvaruju nikakva stalna novčana mjesečna primanja po osnovu sudjelovanja u Domovinskom ratu i kojim se želi izraditi i javno objaviti Zakon o jedinstvenom registru Branitelja i objaviti javno spisak korisnika prava iz oblasti Braniteljsko-invalidske zaštite, te smanjiti broj udruga proisteklih iz Domovinskog rata.Za sve te točke URB HVO-a ŽZB u koordinaciji s udrugama potpisnicima Rezolucije Branitelje u FBiH ima odgovore koji će uskoro biti objelodanjeni braniteljskoj populaciji i cijeloj javnosti a koji su:

-pravedni,
-realni,
-provedivi,
-obranjivi na sudu,

URB HVO-a ŽZH