U četvrtak 8. ožujka 2018. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, održana 98. sjednica Vlade Županije Zapadnohecegovačke.

Na sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke i uputila ga u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Također, Vlada je usvojila Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine;

Izvješće o radu Ministarstva gospodarstva za 2017. godinu;

Plan rada Ministarstva gospodarstva za 2018. godinu;

Izvješće o radu Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa za 2017. godinu;

Plan rada Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa za 2018. godinu;

Izvješće o radu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi za 2017. godinu;

Plan rada Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi za 2018. godinu;

Izvješće o radu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša za 2017. godinu;

Plan i program rada Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša za 2018. godinu; Izvješće o radu Uprave civilne zaštite za 2017. godinu;

Program rada Uprave civilne zaštite s financijskim planom za 2018. godinu; Izvješće o radu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2017. godinu;

Program rada Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2018. godinu; Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo za 2017. godinu;

Program rada Zavoda za javno zdravstvo s financijskim planom za 2018. godinu.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu;

Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu; Odluku o programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za programe kulture“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu;

Odluku o programu utroška sredstava „Tekući prijenosi za šport“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke;

Odluku o prijenosu srestava „Tekući prijenosi Javnoj ustanovi Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu;

Vlada ŽZH