Na prijedlog resornog ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Županije Zapadnohercegovačke na 106. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. godine, usvojila je Odluku br: 01-599-1/18-106 o privremenoj Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja.

Na Privremenoj Listi lijekova, došlo je do izmjena cijene lijekova.

Stupanjem na snagu nove Liste lijekova u Županiji Zapadnohercegovačkoj, osiguranicima će se omogućiti nabava lijekova po nižim cijenama nego što je to bilo do sada.

Revidirana Lista lijekova koji se propisuju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, primjenjivat će se od 22. lipnja 2018. godine.

POPIS LIJEKOVA

SirokiBrijeg.info