Plan razvoja Širokog Brijega od 2012. – 2032. godine 1.DIO

tekstualni dio Nacrta Prostornog plana i
grafički dio s kartografskim privicima