Općina Ljubuški donijela je svoj plan prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti u 2019. godini. Njime se, u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima i iznos potrebnih financijskih sredstava i izvori financiranja, piše Večernji list BiH.

Pojedine stavke

Prema tom planu koji je usvojio OV Ljubuški, program radova predviđa sljedeće poslove: odvođenje atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, narazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta. Detaljno je navedeno što se pod pojedinim stavkama podrazumijeva, odnosno koji će se sve poslovi obavljati. No, da bi se sve moglo uspješno provesti i realizirati, planirano je 1,056.000 KM. Predviđeno je da se sredstva osiguraju iz dva izvora – iz komunalne naknade i proračuna općine Ljubuški. Iz komunalne naknade planirano je namaknuti 750.000 KM, a iz općinskog proračuna 306.000 KM. Prema planu, ukupni iznos od 1,056.000 KM bit će raspoređen za odvođenje atmosferskih voda – 40.000 KM, za čišćenje javnih površina 15.000 KM, za održavanje javnih površina 356.000 KM, nerazvrstanih cesta 410.000 KM, za održavanje groblja 40.000 KM i za javnu rasvjetu 195.000 KM.

Mogućnost izmjene

Kad je riječ o planiranim sredstvima komunalne naknade u iznosu od 750.000 KM, donesena je posebna odluka o raspodjeli. Četiri stavke su iste kao i u raspodjeli ukupnih sredstava – za odvodnju atmosferskih voda i održavanje groblja po 40.000 KM, za čišćenje javnih površina 15.000 KM i za javnu rasvjetu 195.000 KM, za održavanje javnih površina 216.000 KM te nerazvrstanih cesta 244.000 KM. Međutim, planirani iznos iz proračuna od 306.000 KM raspodijelit će se na potrebe održavanja javnih površina i nerazvrstanih cesta pa će sredstva za te dvije djelatnosti u konačnici biti veća. Plan predviđa i moguće izmjene u slučaju da se sredstva od komunalne naknade ostvare u manjem ili većem iznosu ili njihovo preusmjeravanje.

Ivan Kaleb/ Vecernji.ba