Pod predsjedanjem predsjednika Gradskog vijeća Vinka Topića održana je 32. sjednica Gradskog vijeća.

Na početku sjednice uslijedila je prisega novog vijećnika Josipa Grbešića ispred HSP BiH.

Na sjednici su bila nazočna 22 vijećnika koji su jednoglasno usvojili zapisnik s prethodne sjednice.

Jednoglasno je usvojena Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta. Riječ je o zemljištu koje je i u prošloj godini dato u zakup braniteljskoj udruzi „Dragovoljac“ koja u suradnji s gospodarskim društvom Podravka d.d. proizvodi povrće.

Jednoglasno je i usvojena Odluka kojom se utvrđuje prosječna konačna građevinska cijena iz 2019. godine za 1m² neto stambenog prostora na području Širokog Brijega u iznosu od 1000,00 KM.

Odluka o ponovnom raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih zajednica Grada Širokog Brijega usvojena je jednoglasno. Ovom Odlukom raspisuju se ponovni izbori za članove vijeća tri mjesne zajednice za koje nisu potvrđeni rezultati ili su djelomično potvrđeni, i to: Oklaji (bira se 15 vijećnika), Kočerin (bira se 15 vijećnika) i Čerigaj (bira se 7 vijećnika).

Izbori će se održati u nedjelju, 29. ožujka 2020. godine u vremenu od 9 do 16 sati.

Ponovni izbori se održavaju u ove tri mjesne zajednice i to zbog:

Kandidacijske liste za vijeće MZ Oklaji nisu dostavljene zbog toga GIP nije bilo u mogućnosti provesti izbore. U MZ Čerigaj na održanim izborima glasove su dobili samo dva kandidata koji su prema tome izabrani u Vijeće. U MZ Kočerin izbori su održani, ali Gradsko izborno povjerenstvo nije dobilo rezultate jer je predsjednik biračkog odbora bio spriječen iste dostaviti.

Na sjednici Gradskog vijeća usvojen je i Program rada Gradskog vijeća za 2020. godinu, kao i izvješće o realizaciji programa rada Gradskog vijeća i stalnih radnih tijela za 2019. godinu.

Na samom kraju sjednice uslijedila su vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi. U prilogu pogledajte video sa sjednice Gradskog vijeća.

Grad Široki Brijeg