NOVI VIDEO SPOT: Sinovi Hercegovine – Jedna duša a dva tila

Tekst: Ljiljana Tolj

Glumci u spotu:

Dječak – Nikola Ćuže

Djevojčica – Petra Djaković (Buba)

Djevojka, žena, mlada – Marija Krnić Cerovac

Did – Radoslav Rakić

Baba – Blagica Rakić