Svi smo svjedoci svakodnevnih ovrha, blokada transakcijskih računa, nekretnina, pokretnina ljudi koji žive na području ŽZH, a poglavito na području Grada Širokog Brijega a koje ovrhe pokreću tzv JP s hrvatskim predznakom.

Ta JP i JU ukoliko netko ne zna su:

-JP Elektroprivreda HZ H-B d.d.Mostar,

-JP HT d.d.Mostar,

-JP Vodovod Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški,

-JU Coming Široki Brijeg te ista takva ili slična u ŽZH,

Ima njih još međutim ova su poduzeća vodeća.

Ta poduzeća vrše isporuku električne energije, telefonskih impulsa, te ostalih komunalija (vode, odvoza smeća, te naplate ostalih komunalnih usluga) ljudima, uglavnom Katolicima, Hrvatima koji žive na području ŽZH.

Na čelu tih JP ili JU ustanova su opet i to reklo bi se u 100% slučajeva Hrvati, Katolici, kao i njihovi bliži i daljnji suradnici.

Korisnici tih usluga su ljudi, opet bi se reklo Katolici, Hrvati koji žive na području ŽZH.

Zbog razno-raznih objektivnih ili subjektivnih razloga, ili od svega pomalo ti ljudi, korisnici usluga često nisu u mogućnosti platiti, odnosno plaćati usluge koje im ta JP pružaju, zbog čega ih dosta ostaje bez telefonskih brojeva, isključuje im se struja, voda, a protiv njih se na mjerodavnom sudu pokreću tužbe koje u velikom broju slučajeva presuđuju kako su ti jadni i nemoćni ljudi dužni platiti određene novčane iznose koji većinom nisu mali i kreću se u principu od 300 čak do 10 000 KM uvećani za zakonske zatezne kamate i troškove postupka.

Velika većina tih dugovanja datira čak i u vrijeme od kojih 10 pa čak i do 15 godina, kada ta brojila preko kojih su se obračunavale te naknade nisu bila na današnjim dužnicima tim javnim poduzećima, već na njihovim sada već pokojnim roditeljima, braći ili sestrama.

Mnogi od današnjih dužnika uopće nisu odgovarali na takve tužbe jer su smatrali kako su ta dugovanja zastarjela, odnosno kako se te tužbe nikako nisu mogle odnositi na njih već na njihove pokojne roditelje, braću i sestre te im nitko nije mogao “uvaliti“ ta dugovanja dok se ne riješe ostavinski postupci iza njih.

Mnogi od njih su angažirali odvjetnike ili druge stručne pravne osobe kako bi osporili ta dugovanja, i neki od takvih su uspjeli dok neki nisu imajući u vidu zastarjelost dugovanja koji predviđa jednogodišnji odnosno trogodišnji zastarni rok za potraživanja po isporučenoj el.energiji ili komunalnim uslugama.

Mnogi od njih na takve tužbe ili prijedloge za ovrhe nisu odgovorili jer su usluge odvjetnika ili drugih pravnih osoba preskupa za njihova ionako mala primanja pa su stoga već unaprijed bili osuđeni na ovrhe.

Imajući u vidu kako ZOP (Zakon o ovršnom postupku u FBiH) predviđa kako onaj tko je dobio pravomoćnu presudu ima pravo nadležnom sudu podnijeti prijedlog za ovrhu nad ovršenikom(dužnikom)u roku od 10 godina za sva novčana potraživanja od dana pravomoćnosti takve presude na Županijskom sudu potpuno je jasno kako su ta JP imala potpuno zakonsko pravo podnijeti prijedloge za ovrhu nad svim takvim dužnicima,uz napomenu kako je apsolutno nemoralno podnošenje takvih prijedloga za ovrhu po isteku 9 godina kako ne bi protekao zakonski rok za prijedloge od 10 godina od dana pravomoćnosti presude jer su u tom slučaju zakonske kamate veće na ukupna dugovanja tih dužnika.

Isto tako svi dužnici moraju biti svjesni kako se svako dugovanje za isporučene usluge mora platiti u zakonskom roku, dok se isporučitelj takvih usluga mora ravnati prema zakonskim rokovima za podnošenje tužbi i prijedloga za ovrhu protiv dužnika.

Ovaj put mi nije cilj aboliranje dužnika koji su napravili dug za isporučene usluge od strane tih JP već upravo suprotno ukazivanje na niz nezakonitosti JP koji tuže ljude i nad kojima provode svoju silu, nadmoć a sve na temelju nezakonitih radnji i postupaka.

No pođimo redom:

1. Prva nezakonitost koju čini JP EP HZ H-B d.d.Mostar je ta kojom od mnogih ljudi s područja ŽZH traži da potpišu jednu “famoznu“ izjavu o preuzimanju tarifnog brojila koje do tada glasilo na njihove pokojne roditelje, braću ili sestre, i gdje u toj izjavi stoji kako oni na sebe preuzimaju cjelokupna dugovanja koja su načinili njihovi roditelji, braća ili sestre. Te izjave su formulirane tipski, onaj tko se zaleti ih potpiše i ne gledajući što potpisuje a nakon toga na njegovu adresu dolaze ukupna dugovanja njegovih prednika kao i tužbe i ovrhe. Kad se ovaj snađe već mu je blokirana, plaća, mirovina, imovina, sve ono od čega se tražitelj ovrhe JP može naplatiti.

Ovdje je također važno napomenuti kako su sve takve izjave, štetne, nezakonite, protuustavne, diskriminirajuće, konačno ništavne i suprotne svim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima jer su sačinjene bez stvarne suglasnosti volje davatelja takvih izjava, nemaju propisanu formu koja može kasnije obvezivati davatelja takve izjave, i svaka takva izjava mora i može biti osporena na mjerodavnom sudu. Osim toga te izjave su nezakonite i iz razloga što se dugovanja za sve usluge tim poduzećima kao i sva ostala dugovanja iza umrlih osoba jedino mogu rješavati u ostavinskom postupku pa stoga nikakve izjave sačinjene pred JP nemaju pravni snagu već samo rješenja o ostavinskoj raspravi sačinjena u propisanoj formi pred mjerodavnim sudom ili notarom.

2. Ima također slučajeva kada su JP podizala tužbe i podnosila prijedloge za ovrhu protiv dužnika koji nikada nisu potpisali nikakve izjave već su na temelju proizvoljnih i paušalnih konstrukcija tužila i podnosila prijedloge za ovrhe protiv sinova i kćeri starih dužnika koje su zatekli u tim kućama što je opet nezakonito.

3. Slijedeća nezakonitost JP je ta kada oni od mjerodavnog suda traže da se dužnicima blokiraju računi na bankama u visini većoj od propisanog zakonskog maximuma, pa se tako često zna dogoditi da se dužnicima blokiraju računi u visini od 2/3 primanja a primanja im ne prilaze 1 000 KM mjesečno, a blokada računa od 2/3 je dozvoljena tek kada su ta primanja veća od 1 000 KM (1.001,00 KM npr.) i gdje su jednako odgovorni tražitelji ovrhe ta JP, banke kao i sudovi.

4. Tražitelji ovrhe također nemaju nikakve milosti kada su naplaćivanja od dužnika na redu pa se tako naplaćuju i od mjesečnih primanja koje takvi dužnici ostvaruju po osnovi 50,00 KM kao RVI uzima im se pola, ili od socijalne pomoći od 60,00 KM uzima im se pola, a da ne govorim o već opterećenim primanjima po osnovu kredita ili drugih pozajmica gdje im se također od preostalih primanja uzima pola.

5. Tražitelji ovrhe ta famozna JP s hrvatskim predznakom nemaju milosti ni kada su u pitanju ovrhe nad pokretnom ili nepokretnom imovinom dužnika te se u zadnje vrijeme često zna dogoditi kako ta JP putem suda pokušavaju naplatiti svoja dugovanja i namirenjem iz pokretnih stvari koja se zateknu u posjedu ovršenika u njihovim kućama (TV, uređaji, namještaj i sl.).

6. Isto tako važno je napomenuti kako u tim JP rade sve uhljebi stranke HDZ BIH ili nekih drugih stranaka koje se dočepaju vlasti a sve po istom šablonu stranačkog uhljebljivanja svojih poslušnika koji nemaju problema s tužbama i ovrhama jer imaju Bogovska primanja a puni su ih uredi a uglavnom su to sve pravni i drugi slijednici bivšeg SKJ (KPJ).

7. Zbog svih tih razloga jadni ljudi, Branitelji bez ikakvih primanja iz rata, umirovljenici, nezaposleni, socijalni slučajevi, invalidne osobe nemaju mira a niti sna. Noćima se bude s mislima što će i kako će, obolijevaju, ubijaju se, umiru, ili se jednostavno pokupe i odu u treće zemlje prethodno nabivši sve na k…c.

8. Tko to konačno čini ovim jadnim i obespravljenim judima i zašto pitanje je sad? To im čine ostaci bivšeg jugo-komunističkog sustava koji su se uhljebili i kojima je dobro a za druge ih nije briga. Sve su to naši susjedi bliži ili daljnji. Oni ne mogu biti naši roditelji, braća ili sestre, kumovi ili prijatelji. Oni su klasa, kasta sama za sebe i imaju svoje krugove u kojima se kreću. Žive kao da će živjeti stotinu godina a jedan je život premda tako kratak i malen. Kao da ne hodaju ispod zvijezda koje neće nikada dosegnuti niti dohvatiti. Za zvijezde su određeni i zvijezdama su vođeni oni koji u šutnji pate. Oni koji padaju na krvava koljena a nikada ne odustaju od Boga i njegovih riječi kojima ih On tješi i kojima pruža utočište.

9. Na kraju važno je napomenuti kako se sva ta JP hvale kako posluju pozitivno i hvale se svojim poslovnim rezultatima,a ovdje na silu kao utjerivači dugova uzimaju zadnje mrvice sa stola jadnih Branitelja i ostalih obespravljenih kategorija ljudi,a svi imaju primanja da vas zaboli glava koja se znaju kretati od 2.000 do preko 5.000 KM pa čak i više a od njih se ne mogu otvoriti vrata mnogobrojnih ureda u koje su nagurali stolice kako bi oni sjedili i ubirali svoje plaće te raspravljali što će danas pojesti, tko je koga i gdje će tko nakon posla sa svojom ljubavnicom ili ljubavnikom.

10. Važno je također napomenuti kako je koliko je svima poznato međunarodna zajednica nakon završetka Domovinskog rata u BiH uplatila BiH ogromna financijska sredstva kojima je željela revitalizirati funkciju tih JP nakon rata jer je dosta njih bila uništena i devastirana pa i onih s hrvatskim predznakom te su mnoga dugovanja za isporučenu el.energiju i ostale komunalne usluge već plaćeni i to dvostruko.

11. Postavlja se također i pitanje svehrvatskog i općeg interesa ovog naroda u globalu jer su ta JP s hrvatskim predznakom mogla već do sada oprostiti sva ta stara poslijeratna dugovanja pa čak i ona unatrag 10 godina jadnim i obespravljenim ljudima jer ne bi niti osjetili ako kako kažu posluju pozitivno a to zacijelo nisu zahvaljujući nezakonitim ovrhama i blokadama imovine jadnih ljudi već iz potpuno drugih razloga koji su običnom puku čista nepoznanica.

12. Na kraju se postavlja i ključno pitanje? Da li smo mi svi Hrvati, Katolici i idemo li u iste crkve i vjerujemo li u istog Boga?

Čitatelj portala SirokiBrijeg.info (podaci poznati uredništvu)