FOTO: Radio Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški („Sl. glasnik općine Ljubuški“, broj 4/08) sazivam

XXI. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 29.10.2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 10.00 sati i predlažem slijedeći:

Dnevni red:

Usvajanje zapisnika s XX. Sjednice Općinskog vijeća,

Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija općine Ljubuški, za razdoblje 2019. – 2023. godine,

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2018. godinu,

Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Radio-televiziji Herceg-Bosna d.o.o. Mostar ta kupnju HRT Kiseljak d.o.o.,

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku i visini naknade za korištenje športskih objekata u vlasništvu općine Ljubuški,

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Javne-ustanove „Kulturno-športski centar“ Ljubuški,

Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,

Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Općine Ljubuški i Franjevačkog samostana Humac,

Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški

PREDSJEDNIK
Tihomir Kvesić