U utorak 03. srpnja 2018. godine, s početkom u 11.ᴼᴼ sati, održat će se 107. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke. Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Vlade Županije Zapadnohercegovačke u Širokom Brijegu.

Dnevni red

1. Izvod iz Zapisnika sa 106. sjednice Vlade Županije Zapadnohercegovačke

2. Dokument okvirnog proračuna Županije Zapadnohercegovačke 2019. – 2021.

3. Izvješće o izvršenju proračuna Županije Zapadnohercegovačke u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

4. Izvješće o utrošku sredstava „Tekuće zalihe“ Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu za razdoblje siječanj-ožujak 2018. godine

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Rebalans Financijskog plana Javne ustanove Ceste Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o Planu i programu održavanja i zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove cesta U 2018. godini

7. Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

9. Izvješće o radu Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2017. godinu

10. Program rada Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2018. godinu

11. Financijski plan Agencije za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj za 2018. godinu

12. Tekuća pitanja

Vlada ŽZH