Na 11. Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji ‘Dani kriznog upravljanja’ održanoj 23. i 24. svibnja 2018. godine u hotelu Istra na Brijunima, dr. sc. Drago Martinović ravnatelj Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke predstavio je rad pod nazivom ‘Krizno komuniciranje i plan postupanja Centara za socijalni rad za vrijeme prirodnih i drugih nesreća’.

Sažetak rada:

Centri za socijalni rad su ustanove s javnim ovlastima osnovane za obavljanje poslova vezanih uz zadovoljenje potreba građana i njihovih obitelji u socijalnoj skrbi na području općine/grada. Njihova uloga posebice dolazi do izražaja u izvanrednim situacijama, odnosno kriznim situacijama zaštite i spašavanja osoba, odnosno obitelji koje se nađu u stanju socijalne potrebe zbog posljedica prirodnih i drugih nesreća.

Iako mjesto i djelovanje Centara za socijalni rad u sustavu zaštite i spašavanja nije posebice zakonski regulirano, iskustva kriznih situacija iz Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina pokazali su da su Centri za socijalni rad itekako uključeni u sustav zaštite i spašavanja ljudi koji su se nalazili u socijalnim potrebama. Na temelju rezultata dosadašnjih istraživanja o ulozi Centara za socijalni rad u izvanrednim-kriznim situacijama, poznavanja predmetne tematike i istraživanja provedenog u Centrima za socijalni rad u Županiji Zapadnohercegovačkoj došlo se do spoznaje da u Centrima za socijalni rad još uvijek nisu dovoljno upoznati s njihovom ulogom i zadacima u kriznim situacijama izazvanim prirodnim i drugim nesrećama, te da su rijetki Centri za socijalni rad koji posjeduju plan postupanja u izvanrednim situacijama i krizni komunikacijski plan.

Civilana zaštita ŽZH