Humanitarna putujuća izložba „Pomozimo zajedno!“ stiže u Franjevački samostan Humac.

Otvaranje je u ponedjeljak 4.6.2018. s početkom u 20:00 sati.

Izložba se održava u partnerstvu s Franjevačkim samostanom Humac.

Projekt putujuće izložbe provodi se u partnerstvu sa Hrvatskom maticom iseljenika i Maticom hrvatskom i njezinim ograncima diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske gdje će biti izložena umjetnička djela koja su humanitarnoj udruzi „fra Mladen Hrkać“ donirali akademski kipari i slikari i amateri, a sve s ciljem upoznavanja lokalnih sredina sa Projektom izgradnje objekta „Dom fra Mladen Hrkać“ za smještaj osoba na liječenju u Zagrebu.

Radio Ljubuški