Plan razvoja Širokog Brijega od 2012. – 2032. godine 1.DIO

- tekstualni dio Nacrta Prostornog plana i - grafički dio s kartografskim privicima