Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog glavnog pretresa u predmetu protiv optuženog Bože Markića i pravnog lica „Nameks“ d.o.o Široki Brijeg, donio je, dana 28.06.2018. godine, presudu kojom je optuženi Božo Markić oglašen krivim da je počinio produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. u vezi sa članom 54. KZ BiH.

Sud mu je izrekao uvjetnu osudu kojom je optuženom Boži Markiću, za počinjeno krivično djelo utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci. Istovremeno je određeno da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od 2 (dvije) godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

Podignuta optužnica protiv Bože Markića i pravna osoba „Namex“ zbog utaje poreza

Pravna osoba „Nameks“ d.o.o. Široki Brijeg odgovorna je što je počinila produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 54. i članom 124. KZ BiH, pa joj je Sud izrekao novčanu kaznu u iznosu od 10.000,00 KM, priopćeno je iz Suda BiH.

SirokiBrijeg.info